Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Jongensinternaat Dr. Edward Poppe in Etten

Internaten
In 1951 werd in Etten het juvenaat van de Broeders van Liefde voltooid. Het kreeg de naam "Dr. Edward Poppe". Naast juvenisten (jongens die broeder wilden worden) verbleven er vijftien broeders die werkzaam waren in het juvenaat of op een van de beide scholen die de broeders in Etten begonnen.
Foto: BHIC / Henk Buijks, 2014

Deze scholen waren een mulo en een lts met de naam "Don Bosco". Het juvenaat annex klooster werd vernoemd naar de Vlaamse Priester Edward Poppe. Waar de titel "Dr." vandaan komt is onbekend...

De eerste Broeders van Liefde vestigden zich in 1894 in Nederland. Hun hoofdvestiging werd Eikenburg in Eindhoven, waar zij een school met internaat openden. Daarna volgden de stichting van psychiatrische inrichtingen in Venray en Noordwijkerhout (later ook in Eindhoven) en van lagere en middelbare scholen, lagere technische scholen en b.l.o.-scholen (buitengewoon lager onderwijs) in onder andere Nijmegen, Roermond, Tilburg, Kaatsheuvel, Den Haag en Etten.

De broeders stichtten dus twee scholen in Etten én het juvenaat, elk met een eigen broeder-directeur.

Het juvenaat trok onvoldoende kandidaten aan. Daarom werd al spoedig besloten om, naast juvenisten, ook onderdak te bieden aan jongens met andere achtergronden, ambities en leeftijden. Zij gingen onderwijs volgen op een van de scholen in Etten-Leur. Het waren vooral kinderen van boeren en andere ondernemers.

Het aantal juvenisten werd zo gering, dat het juvenaat rond 1968 werd opgeheven en de Broeders zich enkele jaren later aansloten bij de Stichting Schoolinternaten Nederland (SSN). De naam van hun onderwijsinstelling werd gewijzigd in "Schoolinternaat Dr. Edward Poppe”. In 1995 fuseerde Edward Poppe met Saint Louis uit Oudenbosch en gingen deze twee schoolinternaten samen verder onder de naam “Stichting Jaap Augustijn”.

Er verbleven rond 1970 pakweg 100 leerlingen, die onderwijs volgden op de lts, de mavo, het havo of de pedagogische academie. In die periode werd het schoolinternaat een zogenaamd “gemengd internaat”. Daardoor verbleven er vijf jaar later jongens én meisjes van 6 jaar en ouder, waaronder kinderen van expats, kinderen van binnenschippers- en kermisexploitanten, alleenstaande minderjarige asielzoekers en uit huis geplaatste kinderen. Ook de leiding was toen uitgebreid met mannelijke en vrouwelijke groepsleiding. Na 1990 waren er geen Broeders van Liefde meer verbonden aan het schoolinternaat.

De laatste internen vertrokken in 2005, dus lang nadat de meeste broeders gestopt waren met hun werkzaamheden. Zij hadden het schoolinternaat in 1984 aan de Stichting Schoolinternaat Edward Poppe overgedragen. Op 1 januari 1987 verkochten ze het gebouw, behalve één paviljoen, dat tot dat moment diende als een project voor begeleid wonen met de toepasselijke naam: “Den Oversteek”. Het paviljoen werd aangepast, inclusief een kapel, en werd klooster voor de zeven - inmiddels gepensioneerde - Broeders van Liefde

Op dit moment, maart 2019, wonen er nog twee, hoogbejaarde, Broeders in Den Oversteek. Het voormalig internaatsgebouw staat leeg in afwachting van (gedeeltelijke) of gehele sloop om ruimte te maken voor woningen.

Er zullen genoeg mannen en vrouwen zijn die over de broeders en hun pedagogische medewerk(st)ers kunnen vertellen. Dat kan hieronder.

[Dit verhaal werd op belangrijke punten herzien en aangevuld, met dank aan Paul Eijgendaal. Red., 12-3-2019]

Bronnen

Website Broeders van Liefde
Facebookpagina Dr. Edward Poppe

Foto's

Het gebouw waarin het juvenaat Dr. Edward Poppe gevestigd was. (Foto: BHIC / Henk Buijks, 2014)

Foto's uit een prospectus van juvenaat Dr. Edward Poppe: luchtfoto, keuken, internen met hun groepsleider (broeder Tarcisius), zwembad (foto's met dank aan Paul Eijgendaal)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.