Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970
Paters & Nonnen

De “Broeders van Liefde” vormen tegenwoordig een Belgische organisatie, met meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, twaalf psychiatrische ziekenhuizen en vijftien orthopedagogische centra.

 Petrus Jozef Triest (1760-1836). Bron: WikimediaVerder houden de ruim 14.000 medewerkers (mannen en vrouwen, voornamelijk leken) zich bezig met de zorg voor zo’n 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen in vormen van ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang.

Zij zorgen vanuit een christelijke inspiratie voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben. In het onderwijs, in de opvang van mensen met een handicap en in de geestelijke gezondheidszorg streven ze naar een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding. Daarmee werken ze nog steeds in de geest waarin de stichter van de congregatie in 1807 begonnen is.

Die stichter was de Brusselaar Petrus Jozef Triest (1760-1836), die in 1807 in Gent de Congregatie van de Broeders van Liefde oprichtte ‘ter leniging van sociale noden’. Aanvankelijk luidde de naam van deze congregatie dan ook de Hospitaalbroeders van de H. Vincentius. In 1811 legden de eerste broeders hun geloften af, en sindsdien gingen ze als religieuze broeders door het leven. De Heilige Stoel erkende de congregatie op 22 april 1899.

Eindhoven, leerlingen van het Pensionaat Eikenburg, 1912 (detail). Bron: RHC Eindhoven, fotonr. 250954.Eindhoven, zangkoor van leerlingen van Pensionaat Eikenburg, 1907 (detail). Bron: RHC Eindhoven, fotonr. 16004.Dat was vijf jaar nadat de Broeders van Liefde hun eerste klooster in Nederland hadden geopend: het klooster Eikenburg in Eindhoven. In de loop der tijden breidden de activiteiten zich steeds verder uit, met als resultaat dat er op 2 juli 1934 een zelfstandige Nederlandse provincie kwam. In 1949 sloot de Nederlandse Congregatie van de H. Norbertus zich aan bij de Broeders van Liefde.

In Noord-Brabant waren er kloosters in Eindhoven (klooster Eikenburg en Sint-Jozefdal); Etten-Leur (Klooster Den Oversteek); Kaatsheuvel (Bonifatiusklooster) en Tilburg (Sint Petrus Canisiushuis). Buiten de provincie hadden de Broeders instellingen in Den Haag, Nijmegen, Noordwijkerhout, Oostrum, Roermond, Venray en Zeist. Buiten Nederland waren ze vertegenwoordigd in versschillende landen in Afrika, in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa.

De Broeders staan ook bekend als Congregatio Fratrum Caritatis of Congregatie van de Broeders van Liefde.

Foto’s
Kanunnik P.J. Triest, Bron: Wikimedia.
Eindhoven, leerlingen van het Pensionaat Eikenburg, 1912 (detail). Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, fotonr. 250954.
Eindhoven, zangkoor van leerlingen van Pensionaat Eikenburg, 1907 (detail). Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, fotonr. 16004.

Bronnen
J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website Broeders van Liefde.
Website Broeders van Liefde internationaal.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.