Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Bisschoppelijk mandement

Rooms prentenboek

In 1954 hadden de Nederlandse bisschoppen blijkbaar een gevoel van nostalgie ontwikkeld naar het "Rijke Roomse Leven" van voor de oorlog. Ze besloten om de Nederlandse katholieken nog maar eens tot de orde te roepen middels het zogenaamde "Bisschoppelijk Mandement 1954".

Ik geef hier mijn persoonlijke herinnering aan dit gebeuren. Wij kregen het pamflet uitgereikt op school in Nijmegen. Op weg naar het station las ik er in, met een mengeling van verbazing en ongeloof.

Het meest trof mij de wereldvreemdheid t.a.v. het verbod om andere dan katholieke tijdschriften te lezen of radio-uitzendingen te beluisteren. Bij ons stond de radio de hele dag aan. Ik kende wel mensen die alleen maar naar het nieuws en weerbericht luisterden en hem dan weer uitzetten (uit onbegrepen zuinigheidsoverwegingen). Die zaten wel veilig.

Er werd dus verwacht dat je ging selecteren. Ik stelde mij zo voor dat mijn moeder, aardappelen schillend en naar de radio luisterend, plotseling een "socialistische" stem hoorde, opsprong, en terwijl ze haar handen aan haar schort afveegde een andere zender op probeerde te draaien. (Er waren er maar twee, Hilversum 1 en 2.)

Om maar niet te spreken van Radio Luxemburg. De enige zender die constant liederen galmde, afgewisseld met reclame.

Bovendien was ik al gewend geraakt aan de socialistische strijdliederen en de "Internationale" waarvan ik de melodieën nu nog kan neuriën. Raak die maar eens kwijt. Van Pater De Greef kan ik me intussen geen woord meer herinneren.

En ofschoon bijna iedereen in onze omgeving een abonnement had op de Katholieke Illustratie, lazen wij de Panorama. Dat was nu dus waarschijnlijk ook afgelopen. Wat me ook bijstaat zijn de zwaarwichtige, ernstige toespaken (radio?), alsof ze de Derde Wereldoorlog aankondigden, de strekking daarvan ben ik kwijt. Vervolgens ging alles gewoon zijn gangetje.

Voor zo ver ik weet, is iedereen het hele gedoe praktisch vergeten.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.