Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Sint-Aloysiusgesticht in Vierlingsbeek

Kloosters

Dit huis van de Zusters van J.M.J. werd gesticht in 1886. Voor de rest is er weinig over bekend. In de kronieken wordt slechts vermeld dat in 1903 een stenen schuur werd gebouwd en de veranda in 1904 werd ingericht tot naaischoollolaal, nadat men ook met kleuteronderwijs begonnen was.

Aloysiusgesticht (collectie Zusters van J.M.J.)In 1911 was er sprake van een klooster. Vanaf 1946 verzorgden de zusters ook bejaarden. Het klooster werd opgeheven in 1963, het gebouw is gesloopt. Ook de Lourdesgrot is verdwenen.

Weet jij meer van het Aloysiusgeticht? Ontmoette je de zusters als je bij je opa of oma op bezoek ging? Vertel het ons, door hieronder te reageren.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010

Foto: Sint-Aloysiusgesticht. Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, collectie Zusters van JMJ.

2

Reacties (2)

Peter Verdijk zei op 20 februari 2021 om 16:06 uur

Aloysiusklooster.

In 1886 liet de toenmalige pastoor van Vierlingsbeek, Antoon van Welie, het St. Aloysiusklooster bouwen voor zusters van de orde JMJ, de orde van Jezus Maria Jozef. Het klooster stond aan de Kreupelstraat, die liep nl. toentertijd door tot aan de huidige Willem I-straat. Hier begonnen de zusters met onderwijs voor meisjes in de school die links tegen het klooster was aangebouwd. In 1904 kwam er ook een naaischool. Omdat er nog geen leerplicht was kwamen meisjes uit Overloon, Maashees en Holthees ook hier naar school. In 1920 telde de school 6 klassen. Er was sinds 1910 ook een bewaarschool voor 4 tot 6-jarigen, deze was gemengd.
In 1928 werd door pastoor Jansen voor armen een verpleegtehuis gesticht in het gedeelte tussen klooster en kapel en ook in het rechtergedeelte. Later woonden hier bejaarden.
De meisjesschool had zoveel geleden van de oorlog, dat de resten hiervan werden afgebroken. Tijdens de bouw na de oorlog van de nieuwe meisjesschool aan de Laurentiusstraat gingen de meisjes en de jongens om en om naar de jongensschool aan de Grotestraat. Na deze tijdelijke huisvesting konden de meisjes naar hun eigen school. In 2 oude lokalen bleef tot in de jaren vijftig de bewaarschool, totdat de nieuwe kleuterschool “Mariahof” gebouwd was. Later werd dit “t Höfke”.
Het 25-jarig en 50-jarig jubileum van het klooster werd telkens groots gevierd door de dorpsgemeenschap. Zo ook in 1961 het 75-jarig bestaan, maar slechts 2 jaar later namen de zusters afscheid van Vierlingsbeek.
Na de oorlog kwam de eerste vrouwelijke leek aan de meisjesschool, maar na het vertrek van de zusters waren er natuurlijk alleen maar leken. De scholen bleven echter nog apart. Dat veranderde in 1973 toen er ook een ander schoolbestuur kwam. Het kerkbestuur trad terug en maakte plaats voor een civiel bestuur.
Het leegstaande kloosterpand pand werd verbouwd om ruimte te maken voor de jeugd: de jeugdverenigingen vonden hier onderdak, er was een repetitielokaal voor het jongerenkoor, voor de eerste oliebollenacties werden hier de bollen gebakken. In de jaren zestig van de vorige eeuw zou het gemeentehuis worden verbouwd. Het personeel kreeg tijdelijk onderdak in het oude klooster. Aangezien het gemeentehuis uiteindelijk werd gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuw, zaten de verschillende afdeling hier zo’n anderhalf jaar. Daarna heeft de bibliotheek hier tijdelijk onderdak gevonden. Het gedeelte tussen klooster en kapel en rechts van de kapel deed ook dienst als tijdelijke woonruimte. De kapel diende als onderdak voor de jeugdsoos onder de naam “t Kapelleke”.
In 1983 viel het gebouw ten prooi aan de slopershamer: de nieuwbouw van de St.-Laurentiusschool van 1980 moest al uitgebreid worden, waardoor er meer ruimte nodig was. En bovendien had de jeugd onderdak gevonden in de voormalige jongensschool.
(met info uit “Vierlingsbeek - Groeningen: Kerk en Onderwijs” van Ger Verhoeven).

Thijs de LeeuwBHIC zei op 23 februari 2021 om 13:12 uur

Beste Peter, veel dank voor deze gedetailleerde bijdrage! Fijn dat je de tijd hebt genomen om dit uit te werken. Daar kunnen de bezoekers van deze pagina weer hun voordeel mee doen. Hartelijke groet,

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.