Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Jongensinternaat Joseph Protector in Stevensbeek

Internaten
Joseph Protector was een juvenaat van de Paters van het Allerheiligst Sacrament, geopend in 1936 en opgeheven in 1972. Op deze kostschool verbleven jongens van twaalf jaar en ouder, die ook pater wilden worden. Maar het meest bijzondere is nog wel dat zij hun jongere jaren doorbrachten in een heuse 'jongensstad'.

Het kloostercomplex van de paters strekte zich uit over de Kloosterstraat en Sint Jozefstraat en maakte samen met de genoemde pater-opleiding deel uit van "Eymard-Ville". Dat was een gemeenschap van broeders en kostschooljongens, gesticht na de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog legden de paters zich steeds nadrukkelijker toe op opvoeding en onderwijs. Zij ontwikkelden een nieuw concept, dat de naam Eijmardville kreeg. Deze jongensstad werd gesticht in 1954, had een eigen bestuur en burgemeester en omvatte een gymnasium, een Determineer Schakel School (waar je werd voorbereid op het gymnasium of een andere, beter passende vorm van vervolgonderwijs) en een ulo-school. In deze bijzondere gemeenschap hadden de jongens van het internaat zo veel mogelijk alles zelf in handen. De broeders konden er hun idealen als onderwijzers en opvoeders via verschillende wegen ontplooiien.

Anno 1960 maakten het gymnasium en de ulo, samen met een handelsopleiding, deel uit van de scholengemeenschap Stevensbeek. In 1966 werd het gymnasium opgeheven, waarna er een mavo en een havo voor in de plaats kwamen. Het internaat werd pas zes jaar later gesloten. Dat was een gevolg van het dalende aantal roepingen en dus aanmeldingen. Eijmardville kreeg een nieuwe bestemming als ontmoetingscentrum, maar werd in 2009 gesloopt. De laatste paters vertrokken in 2002.

Heb jij nog op kostschool gezeten bij de paters sacramentijnen (zoals men ze ook wel noemde)? Hoe was het om op te groeien in hun jongensstad? Wij zijn heel benieuwd naar jouw verhalen daarover!

Foto

Internaat van de Paters van het Heilig Sacrament  te Stevensbeek. Het is niet duidelijk of het hier alleen gaat om priesterstudenten of ook nog om kostschoolleerlingen. (Foto: collectie Heemkundekring Stevensbeek)

Stevensbeek, interieur van de kapel van het studiehuis Joseph Protector. Op de achtergrond: het priesterkoor. Ca. 1955. (Foto: Fotostudio Jan Waarma, bron: collectie BHIC, id.nr. STE0010

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.