Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster Eymard-Ville in Stevensbeek

Kloosters

Het gebouw is weg, maar de herinnering is vast gebleven. Wat weet je nog van Eymard-Ville? Heb je bij de paters op school gezeten, of in het internaat? Vertel hier je verhaal.

Eymard-Ville in 1990 (BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant)
Eymard-Ville in 1990 (BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant)

Vanwege ruimtegebrek in de kloosters van Brakkenstein en Baarlo zochten de Paters Sacramentijnen in 1934 grond voor een nieuw juvenaat. Ze vonden die in de ontginningsnederzetting Stevensbeek.

Schuin tegenover het klooster van de zusters was op het terrein van de boerderij Lactaria nog 7,5 hectare beschikbaar. Architect A.J.M. Rats uit Blerick kreeg opdracht. Vanwege financiële perikelen besloot men slechts de halve bouw, het klooster, uit te voeren.

Eerste steen (BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant)
Eerste steen (BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant)

Naast de voordeur zat de eerste steen, gelegd op 30 oktober 1935 door pater H. Boudringhin. Men plaatste dit huis waarin de theologanten van Baarlo studeerden, onder de schutse van Joseph Protector. Op 16 september 1936 werden de kapel en het huis ingezegend.

Toen de theologanten in 1937 terugkeerden naar Baarlo kwam het noviciaat in Stevensbeek. In 1941-1942 volgde een uitbreiding aan de zuidzijde.

Eymard-Ville, kort voor de sloop (foto: BHIC / Henk Buijks, 2008)
Eymard-Ville, kort voor de sloop (foto: BHIC / Henk Buijks, 2008)

In 1959 waren een nieuwe vleugel en een nieuwe school nodig. Architect Wiel Wijnhoven uit Baarlo bouwde een internaatsvleugel.

Voor het schooljaar 1972-1973 werden geen nieuwe internen meer aangenomen. Toch betekende dit nog niet het einde van het internaat in Stevensbeek. Er verbleef toen namelijk nog een eindexamengroep van circa 20 jongens. In 1973 deden deze internen hun eindexamen. Met hun vertrek hield het internaat op te bestaan.

Vanaf 1987 deed het gebouw dienst als vormings- en vakantiehuis en - ondanks protesten uit het dorp - tot 2002 ook als asielzoekerscentrum. Het klooster heeft daarna een tijd leeg gestaan totdat de gemeente het begin 2005 aankocht voor de uitbreiding van Scholengemeenschap Stevensbeek.

Na verschillende mislukte aanbestedingen bleek het gebouw toch niet geschikt voor de exploitatie van de scholengemeenschap. Het klooster is begin 2009 gesloopt voor nieuwbouw van Scholengemeenschap Stevensbeek. De oude kapel is in de nieuwbouw opgenomen.

Meer over Eymard-Ville

Naar de Internatenkaart

73

Reacties (73)

Joep zei op 15 januari 2019 om 22:05 uur

En na negen jaar zal het alweer gedaan zijn met de scholengemeenschap Stevensbeek (inmiddels Metameer genaamd) in het klooster. Gisteren werd in de krant vermeld dat de school na het nieuwe jaar uit het klooster zal trekken vanwege een leerlingentekort.
(Bron: https://www.gelderlander.nl/st-anthonis/metameer-na-zomer-in-stevensbee… )

Hilde JansmaBHIC zei op 16 januari 2019 om 08:47 uur

Bedankt Joep, voor de aanvulling. Wat een kort gebruik van het nieuwe schoolgebouw: 2010 - 2019.

Martin Philipsen zei op 19 maart 2019 om 10:37 uur

Van 1954 tot 1960 heb ik op het gymnasium van Eymard-Ville, het seminarie van de Paters van het Allerheiligste Sacrament, gezeten, een tijd die ik overigens niet als de meest aangename tijd van mijn leven beschouw. Toen ik daar kwam, werd net een nieuwe structuur ingevoerd, een soort zelfbestuur, als dat van een stad (Jongensstad) met een presidium en een gekozen burgemeester, alles uiteraard onder supervisie van de paters en broeders. Er waren aspirant burgers, burgers 1e, 2e en 3e graad met oplopende plichten en rechten (lees vrijheden).
Ik heb nog het reglement, waarin nauwkeurig omschreven wordt hoe Eymard-Ville was georganiseerd en wat ieders taken, plichten en rechten zijn. Bij goed gedrag werd je gepromoveerd, bij slecht gedrag gedegradeerd. Hierbij werd je mede beoordeeld door medestudenten. Het algemene doel was echter jongens op te leiden tot priester van de congregatie.
De bedenkers van dit systeem zullen ongetwijfeld goede bedoelingen hebben gehad, maar in mijn beleving werkte het vriendjespolitiek in de hand. Was je een populaire jongen, dan had je een schitterend leven. Zo niet dan liep je overal achter aan.
Ik zou wel eens willen weten hoe anderen, die in Eymard-Ville hebben verbleven, hun verblijf hebben ervaren. Voor mij was het inleider geval een bevrijding tot in 1960 overstapte naar het gymnasium van de Fransciscanen in Venray, waar ik extern was.

Marilou NillesenBHIC zei op 19 maart 2019 om 15:02 uur

Hallo Martin, ik kan me voorstellen dat er op z'n minst haken en ogen aan een dergelijke beoordelingssysteem zaten. Goed dat je dat hier in herinnering roept.

En ik sluit me aan bij je oproep aan anderen van Eymard-Ville om hun herinneringen te delen. We zijn heel benieuwd.

Gerrit Hendriks zei op 25 juli 2019 om 15:41 uur

Martien Nillesen Vraag heb u geen Foto van Deze tijd die wij als Heemkunde kunnen gebruiken Bij voorbaat dank

Mariët BruggemanBHIC zei op 26 juli 2019 om 15:42 uur

Ik denk dat je Martin Philipsen bedoelt :). Hopelijk kan hij jullie helpen Gerrit.

Toon Swinkels zei op 1 augustus 2019 om 20:53 uur

Hallo Martin,
Middels een hint van mijn buurman werd ik geattendeerd op de site Wierook Wijwater en Worstenbrood.
Mooi initiatief. En ja ik heb van 1958 tot 1963 “ op Eymard- Ville gezeten”. Ik heb geen nare ervaringen er aan overgehouden. Ondanks dat ik ook ben weggestuurd. Sterker nog ik kijk tot volle tevredenheid terug op die tijd. Met goede herinneringen aan o.a. de paters van Duijnhoven, van Dartel, Koopman, van den Tillaert, Ruigrok, de leraren Steneker, Hermsen.
Buiten het studeren, ik herinner mij nog de studiezaal met alleen leerlingen, zonder toezicht en het was er muis stil, kon jer als je wilde aan allerlei activiteiten deelnemen, denk sport in de breedste zin van het woord , muziek , toneel , houtbewerking. Met pater Koopman gingen wij voetballen tegen andere internaten. Met broeder Damiaan mocht je naar de tuin. Ik ben nooit door wie dan ook geïntimideerd .
Bij mij zat in de klas Jean van Neerven en een paar klassen hoger zat zijn broer Wil ( onlangs nog ontmoet). We werden redelijk vrijgelaten in ons doen en laten. Mochten gaan zwemmen in de Plasmolen. Kortom een brede opvoeding. Wel moest je staatsexamen doen . Het gymnasium was toen nog niet erkend. Ik heb na mijn verblijf daar nog vaak een bezoek gebracht aan Pater van Duijnhoven die in mijn tijd de rector was. Interessant is het om te constateren dat jou beleving een hele andere is dan de mijne. Op hetzelfde internaat en toch zo verschillend.

Willem Burger zei op 4 november 2019 om 12:30 uur

Dag allemaal,
Ik heb ook op Eymard-Ville gezeten. Van 1964 tot 1968. Daar heb ik geen slechte herinneringen aan. Inderdaad, Van Duijnhoven, Dartel, Koopman, Van den Tillaert, Ruigrok en niet te vergeten: Van der Pol (?), Jansen, Herregraven, en nog vele anderen waarvan ik de naam even of voor eeuwig kwijt ben. Alleen broeder Leonardus was een etterbak. Niet vanwege sexueel gedoe of zo (daar heb ik nooit iets van gemerkt), maar omdat hij jongens die hij niet mocht (en een van hen was ik) zeer vervelend behandelde. Maar goed, het was voor mij een prima tijd.
Hoppa.

Walther Stroop zei op 4 april 2020 om 17:57 uur

Van 67 tot 70 daar gezeten. Namen die goeie i herinneringen bij me hebben Walter van Hulten Tonny bouw Theo Linssen. Broeder Leonardus ging wel. Nog paar dagen geschorst geweest met bovengenoemde personen ivm pils drinken. Al met al goede tijd gehad

Jan van der Meulen zei op 12 april 2020 om 10:44 uur

Van 1969 t/m 1971 ook op EV gezeten, eerst veel heimwee gehad daarna alleen maar positieve herinneringen.

Jo Bardoel zei op 16 juli 2020 om 15:22 uur

Las met veel interesse de herinneringen aan Eymard Ville in Stevensbeek, vooral die van Martin Philipsen over de ‘jongensstad’. Zat zelf op het gymnasium van 1963 tot 1969, eerst in Stevensbeek en na de opheffing nog drie jaar bij de Franciscanen in Venray. Heb zelf overwegend goede herinneringen, ook omdat mijn internaatstijd mij kansen geboden heeft die ik, als boerenjongen uit de buurt (Ledeacker, ook gemeente Oploo/Sint Anthonis) anders nooit gehad zou hebben. Eerste jaar was moeilijk, door grote verschillen tussen thuis en de kostschool (correct Nederlands leren spreken, met mes en vork eten en zo meer), maar daarna vond ik het geweldig en heeft het in mijn latere loopbaan in de omroep en de universiteit enorm geholpen. Herken ook de concurrentie door het promotiestelsel en de soms broeierige sfeer door al dan niet gewenste vriendschappen, tussen jongens en met paters. Zelf nooit last gehad, maar was wel geschokt toen ik veel later las over misbruik. Wel met broeder Leonardus voor het eerst van mijn leven naar het buitenland geweest, naar Kevelaar. Herinner me ook de prettige gesprekken met pater Herregraven, beiden overleden, net als pater van Duijnhoven en juffrouw Zandvoort, om maar een paar namen te noemen. In mijn jaren gingen de kerk en de samenleving open, en dat werkte ook in Stevensbeek door. Ben geïnteresseerd in reglementen die Philipsen en evt anderen Uit die tijd hebben. Heb zelf nog hele lijst met namen van studenten en docenten die ik hier Kortheidshalve en omwille van bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet zal noemen. Hoor graag meer over EV, want er is weinig te vinden.

Mariët BruggemanBHIC zei op 17 juli 2020 om 14:00 uur

Bedankt voor je reactie Jo, wat je schrijft is natuurlijk ook waar. Het gaf inderdaad veel kansen aan jongeren die zij anders, als ze thuis waren gebleven, niet gehad hadden. Ik snap dat je de lijst met namen hier niet online zet, dat zou inderdaad niet kunnen. Maar ik hoop dat er nog mensen op jouw oproep zullen reageren om samen herinneringen aan jullie verblijf op EV op te halen.

Arend zei op 28 augustus 2020 om 15:54 uur

Hoe triest het ook is dat dit soort culturele gebouwen af worden gedankt, blijft het in mijn beleving toch een kwestie van secularisatie. In de bijbel komen we ook tegen dat waar God ingeruild wordt, de mensen uiteindelijk zichzelf hard tegen komen. God roept mensen altijd terug ; hij staat met open armen op je te wachten. Hij heeft ons zo lief.

Bob Exler zei op 19 oktober 2020 om 19:01 uur

Willem Ik zat daar van 1966 tot 1971 en heb dezelfde soort herinneringingen. Jammer dat het internaat er niet meer is. Het waren goede herinneringen vooral de rust en mooie natuur. Veel van die Pater en broeders die je noemde zijn er waarschijnlijk niet meer. Hoe gaat het met Pater Wouters en Pater van Mill en Pater van Dartel?

Willem Burger zei op 19 oktober 2020 om 23:56 uur

Dag Bob,
Jouw naam komt mij niet bekend voor. Je zat dan waarschijnlijk bij een jongere groep. De "junioren", of zoiets. Ja? De meeste paters zullen inmiddels wel overleden zijn, neem ik aan. Ik geloof dan Van Dartel een paar maanden geleden overleden is. Pater Wouters leeft nog wel, zover ik weet.
En ja, het is jammer dat ze alles gewoon afgebroken hebben. Maar ja. Dat heet vooruitgang, neem ik aan.
Jo Bardoel herinner ik mij zeker. Ik heb nog wel foto's van de groep waarin hij en ik zaten. Het met de bus naar Venray en de Francisdanen vond ik maar niks. Het was heel jammer dat de school in Boslust opgeheven werd. Maar ja.
Hopsa, blijf overeind. Mijd mensen en vooral tante Corona.

Jo Bardoel zei op 20 oktober 2020 om 11:44 uur

Beste Willem, Bob, Toon en Martin,
Willem, leuk dat je me nog kent en zelfs nog foto's hebt waar ik opsta (hou met daarvoor van harte aanbevolen), maar herken helaas je naam niet meer. Zat je in een oudere of jongere groep dan ik? Overigens was ik heel mijn leven beter in het onthouden van gezichten dan van namen (was bij het doceren op de universiteit best lastig), dus het ligt helemaal aan mij, mijn excuses. Ook mijn herinneringen aan Stevensbeek zijn nogal fragmentarisch, maar toch denk ik met weemoed terug aan deze voor mij belangrijke tijd, zeker nu ik met pensioen ben.
Willem, jij meldt dat Van Dartel een paar maanden geleden overleden zou zijn; hoe/wat weet je nog van hem? Ik vond hem heel aardig, hoewel hij me keer nogal beledigd heeft door te zeggen dat ik het nog ver kon brengen als ik niet zo lui zou zijn.
Ik ben twee jaar geleden nog in Stevensbeek geweest om te zien wat Scholengemeenschap 'Metameer' (wat een naam...) nog overgelaten had van het klooster. We kregen een rondleiding, maar er was weinig van over, eigenlijk alleen een deel van de kapel dat was omgetoverd tot praktijklokaal voor verplegers/sters in opleiding. Ben ook, zo'n tien jaar geleden en voor de afbraak van de oude gebouwen, nog eens in het gebouw rondgelopen en heb toen nog foto's gemaakt; veel was toen nog wel herkenbaar.
Bob en Willem, Wouters leeft inderdaad nog, zover ik weet. Hij heeft nog eens van zich doen spreken door in dagblad De Gelderlander het seksueel misbruik waarvan hij beschuldigd werd te vergoelijken. Overigens veroordeel ik als wetenschapper niemand voordat er bewijzen of gegronde vermoedens zijn. Maar realiseer me ook dat ik nooit (nou, een keer dan) benaderd ben, laat staan last gehad heb.
Ook Van Mil leeft nog, was lang pastor in Millingen aan de Rijn; wilde hem daar opzoeken toen ik deeltijds in Nijmegen werkte, maar door drukte is er niet van gekomen. Laatst las ik dat hij overste zou zijn in een klooster/abdij in België, niet ver van de grens.
Heb, met Willem, minder goede herinneringen aan de bus naar Venraij en het middagmaal bij de Franciscanen, want het was daar soberheid troef, maar heb onlangs nog wel contact gehad met Jan Hurenkamp die jong leraar klassieke talen was in Boslust/Stevensbeek en later meegegaan is naar Venraij. Hij is tenslotte rector/directeur van de scholengemeenschap in Venraij geworden en verscheen een paar jaar geleden nog bij een lezing die ik daar hield.
Toon, Wil van Neerven herinner me ook nog, en vroeger, in mijn Hilversumse tijd, hoorde ik nog wel eens van hem via een gemeenschappelijke vriend (die intussen overleden is); hij zat bij de KRO. En zijn zus Maria was populair bij de (heteroseksuele) heren, weet ik nog.
Jullie reacties lezend vind ik het heel jammer dat er, ook door de vroegtijdige opheffing, nooit een soort reünie geweest is, met plek voor de goede en minder goede herinneringen. Maar deze site maakt dat een beetje goed. Dank daarom aan het BHIC en Mariet Bruggeman en collegae voor het in de lucht houden van deze site en ook voor de signalering van nieuwe reacties.

Het ga jullie goed en ik houd me aanbevolen voor verdere informatie, het reglement van jongensstad Eymard Ville (Martin?) en foto's...

Willem Burger zei op 20 oktober 2020 om 15:50 uur

Dag Jo,
Ik weet niet hoe ik die foto's bij jou kan krijgen. Hier kun je (zo te zien) geen bijlage toevoegen. In mijn Stevensbeek-tijd heette ik nog "Wim". In mijn studententijd gingen mijn vrienden en vriendinnen mij "Willem" noemen & dat heb ik overgenomen. Zo heette mijn opa naar wie ik genoemd ben per slot van rekening ook. Niet van belang, maar misschien dat je daarom mijn naam niet herkent.
Er is overigens in de jaren 70 nog wel een reünie geweest. Dat was prima.
Stevensbeek was ook voor mij een leuke tijd. Vind het heel jammer dat ik de contacten met de vrienden die ik daar had, niet in stand heb gehouden. Aan de meeste paters en leraren die daar waren heb ik zeer goede herinneringen. Herregraven was een heel aardige man. Pater Balk ook. O, ik realiseer mij nu dat het pater Balk is, die een paar maanden geleden overleden is. En niet Van Dartel. Ik gooide hen even door elkaar. Sorry. Van Dartel, die was toch rector en gaf aardrijkskunde. Of vergis ik mij? Wij noemden hem Belphecor ("het spook van het Louvre"). Vraag mij niet waarom. Jansen gaf Nederlands en Van Tillaart geschiedenis. Ruigrok latijn en Broekema (of zoiets, geen pater) gaf Frans. Hoe heette ook al weer de leraar wiskunde, die we Flap noemden? Flap en Broekema woonden allebei in een huis (niet hetzelfde, Broekema had een gezin) dat op weg naar Boschlust (of Boslust?) stonden. Maar die ik nu niet meer kan vinden. Niet op Google Earth, in ieder geval.
Van Eijmardville heb ik nog wel een folder uit 1960 of zo. Kan ik wel scannen. Maar hoe krijg ik die op deze site?
Geweldig dat BHIC, Mariet Bruggeman cs deze site in de lucht houden. Dank, dank. Er moeten vele honderden jongens op dat internaat hebben gezeten. Maar ja, hoe komen die erachter dat deze site bestaat? Voor zover ze nog leven. Excusez. Maar wij zijn er nog. Tot nu toe tenminste. Brrr.
Hupsakee.

Jo Bardoel zei op 21 oktober 2020 om 10:32 uur

Dag Willem,
Dank voor je vlotte reactie. Alle namen brengen bij mij ook weer nieuwe herinneringen boven. Pater Balk was ook een aardige man. Van Dartel gaf inderdaad aardrijkskunde; leeft hij dan nog? Broekman (Broekhuis of zoiets, ik kom er nu nog even niet op) woonde in een mooie bungalow langs de hoofdweg; hij heeft er nog lang gewoond en ik heb hem nog ooit kort aangesproken toen hij in de tuin bezig was (mijn familie woont in de buurt, dus ik kwam er wel eens langs). Van den Tillaert, een kleine pater, gaf inderdaad geschiedenis, mijn lievelingsvak, maar de wiskundeleraar heb ik - als echte alpha - verdrongen.
De foto's via de site versturen zal niet gaan, en ik wil hier ook niet mijn adresgegevens melden, maar houd het bij mijn emailadres, dan kunnen we verder entre nous contact opnemen: bardoel@xs4all.nl .

Willem Burger zei op 21 oktober 2020 om 15:34 uur

Dag Jo,
Ik stuur je de foto's toe. Van den Tillaert of zo, vriendelijke man en een prima leraar. Broekman of Broekhuizen begon elke elke les met een overhoring met tien vragen: "Ja, houddedemond maar, nummer één". Zo begon hij elke les.
Van een leraar Duits of Engels kan ik mij niets herinneren. Wel van de tekenlerares. Een mooi meisje van hoogstens een jaar of 30 of zo. Dat kind zat daar in een vreemde mannenwereld. Maar haar naam weet ik niet meer. Pater Jansen gaf Nederlands.
Jammer dat er zo weinig foto's gemaakt werden. De smart-phone was er nog lang niet. Alleen jammer qua foto's en filmpjes. Voor het overige had hij van mij ook niet hoeven komen. Maar ja.
Kalm aan.

Schellekens zei op 11 november 2020 om 14:29 uur

Zijn er mensen die Marc Schellekens nog kennen? Hij heeft rond 1970 op eymard ville gezeten. Ik ben benieuwd.

Frans de Laat zei op 16 november 2020 om 14:25 uur

Hier wat meer informatie over docenten van wie enkelen hierboven al genoemd werden:
De knappe tekenlerares was Annelies Schot, ze was geen 30 maar net 20, nauwelijks ouder dan de oudste seminaristen. Ze kwam uit Boxmeer, waar haar ouders meen ik een boekwinkel hadden. Later ging ze les geven aan de Kalo in Tilburg.

De leraar Frans heette niet Broekhuis maar Broeksteeg. De leraar wiskunde (Flappie) heette in het echt Hendrickx. Zijn dochter Monic is nu een bekende actrice. Beide leraren woonden in 1966 in houten huisjes aan de weg tussen het internaat en de school.

Harrie Hermkens was de leraar Nederlands. Hij woonde in Sint Anthonis en verhuisde vanwege zijn werk aan de leergangen in Tilburg later naar Diessen en Hilvarenbeek waar ik zijn drie knappe dochters mocht ontmoeten.

De gymnastiekleraar heette Jansen. In de jaren 50 was hij Nederlands atletiekkampioen

Willem Burger zei op 16 november 2020 om 15:53 uur

Beste Frans,
Dank voor alle informatie. Prima & leuk om te lezen.
Annelies Schot, nee, daar was ik nooit opgekomen. En een jongetje van 12 kan de leeftijd van een meisje van 20 kennelijk niet goed schatten. Broeksteeg! Verdomd. Zat ik er niet heel ver naast. Flappie was Hendrickx. Nu je het zegt komt die naam mij wel weer bekend voor. Maar Broeksteeg woonde (zover ik mij kan herinneren) in een keurige roodstenige bungalow. Flappie inderdaad in een klein houten huisje. Van Hermkens en zijn knappe dochters weet ik niks. Hij is nooit een leraar van mij geweest. Jansen gymnastiek? Ik kan mij niet eens herinneren dat we gymnastiek hadden.
Hopsa. Zo worden we op de gaten in het geheugen gewezen en worden deze voor een deel gevuld. Voor eventjes. Vrees ik.
Dank & houd stand,
Willem

PS Marc Schellekens ken ik niet. We hadden wel een roodbaardige leraar Grieks in Venray die volgens mij Schellekens heette. Familie?

Frans de Laat zei op 16 november 2020 om 17:39 uur

dag Willem,
Als jij zegt dat Broeksteeg in een stenen bungalow woonde, neem ik dat meteen voor waar aan. Ook in mijn geheugen zitten gaten. Zo is de correcte naam van de tekenlerares Annelies Schoth (met een h). Ze moet destijds 22 jaar geweest zijn. En nog een aanvulling op de namen van burgerleraren die ik eerder noemde: Leraar Latijn en Grieks was Jan Hurenkamp, later rector van het Boschveldcollege in Venray. Hij is nu 84 jaar en woont in Wanssum; dankzij deze zelfde site kreeg ik vandaag na 54 (!) jaar een reactie van hem! Overigens is ook Broeksteeg na Stevensbeek naar Venray gegaan.

Bob Exler zei op 17 november 2020 om 22:09 uur

Ja, ik kan me Marc Schellekens nog herinneren. Trouwens zegt de naam Pater Gelens, Pater Jansen en Pater Verhoef of Verhoeven jullie iets. Pater Jansen was mijn geschiedenis leraar en Pater Verhoeven wiskunde leraar. Broeder Leonardus had een puch zover ik me nog kon herinneren een beetje apart figuur. Pater van Duinhoven was toen volgens mij Directeur van Eymar Ville. Hij had een broer die een kippen fokkerij had vlak naar Internaat de La Salle.

Frans Groot zei op 26 november 2020 om 13:59 uur

Wat een mooi initiatief deze site. Ik heb van 1962 tot de zomer 1966 in Stevensbeek gewoond. Bij het opheffen van het gymnasium ben ik terug naar Den Helder gegaan. Ik bewaar goede herinneringen aan mijn tijd in Stevensbeek. Inmiddels weet ik dat dit niet bij iedereen het geval is. Ik zat o.a. in de klas met Jo Bardoel, Johan Conijn, Piet Konijn, Ton de Wit, Klaas Manders, Frans van Eynatten, Jan Hormes, Pieter van den Elzen, Maarten Konings , Pierre Ballings, Karel van Beek. Piet Konijn en Ton de Wit waren mijn vrienden van de lagere school in Venhuizen en Den Helder. Mijn vader heeft een keer een damsimultaatseance gegeven in Eymard Ville. Samen met Johan Conijn deed ik aan correspondentiedammen. Onlangs ben ik bij Jo Bardoel op bezoek geweest. Volgens ons kan er wel een boek over alle verhalen van Eymard Ville worden geschreven.

Frans de Laat zei op 26 november 2020 om 15:26 uur

Ook al zat ik enkele klassen lager, toch herinner ik me een aantal van de namen die je noemt. Karel van Beek ging net als ik rechten studeren en op de Tilburgse rechtswinkel werken en werd later mijn overbuurman. Tot zijn dood vijf jaar terug ben ik met hem bevriend gebleven. Wij kwamen allebei uit dorpen in de Kempen, net als Pierre Ballings die later directeur van Paradiso werd.

Jo Bardoel zei op 26 november 2020 om 17:25 uur

Frans Groot meldde al dat wij elkaar onlangs ontmoet hebben; het bracht veel herinneringen boven en vrijwel alle namen die je noemt ken ik nog. Met Piet Konijn kon ik goed opschieten en ook Ton de Wit kende ik. Met Johan Conijn heb ik nog gedebatteerd herinner ik me; hij was toen een stukje rechtser dan ik. Is/was hoogleraar Vastgoed/woningbouw en aan de UvA waren we collega's, maar we zijn elkaar nooit spontaan tegen het lijf gelopen.
Frans de Laat: jij meldt dat jij Karel van Beek goed gekend hebt. Ik was op EV goed bevriend met Karel, wist dat hij rechten ging studeren, maar latere pogingen om zijn adres te vinden liepen steeds op niets uit. Onlangs heb ik opnieuw op internet gezocht, en toen kwam ik de overlijdensadvertentie tegen. Ik was geschokt, wilde contact leggen met zijn vrouw/vriendin, maar nu zou ik graag meer van/via jou horen, als dat kan. Pierre Ballings kwam ik wat jaren geleden tegen in Sociëteit De Kring in A'dam; hij was toen nog directeur van Paradiso; we zaten op EV samen in de redactie van quasi-literair tijdschrift Holte, voor wie het zich nog herinnert. Naast Karel en Pierre kwam ook (voornaam?) Adams uit de Kempen.
Marc: Pater van Duijnhoven was inderdaad de directeur en zijn broer Harrie de succesvolle kippenfokker en kippensekser, die daarmee nog miljonair geworden is, woonde vlakbij Boslust, en beiden komen uit mijn geboortedorp Ledeacker, in dezelfde gemeente als Stevensbeek.
Tot zover mijn spontane reactie; ben blij dat ik intussen met pensioen ben en meer tijd heb voor herinneringen...

Frans de Laat zei op 26 november 2020 om 17:56 uur

dag Jo,

Leuk om van je te horen. Jouw naam en faam was me al lang bekend. Ik tref je nicht (?) Francine wel eens.
Ik beschik nog over een adressenlijst uit 1965 en zie daarop dat inderdaad Frans Adams ook uit de Kempen kwam, namelijk uit Bladel (net als Pierre Ballings). Uit een Kempisch dorp verder, namelijk Lage Mierde kwam zelfs drie leerlingen.
Mijn vrouw en ik hebben nog geregeld contact met de weduwe van Karel, Annemarie, die in Leeuwarden woont. Wil je verder contact met haar mail me dan even buiten deze site om via fransdlaat@gmail.com
De naam Ledeacker doet me overigens denken aan mijn oud-klasgenoot Jan Gerrits en zijn oudere broer Jozef. Van hen heb ik later nooit meer iets vernomen.

Frans Groot zei op 26 november 2020 om 22:40 uur

Vanmiddag met André Ruiter uit Slootdorp veel herinneringen opgehaald. Ook Willem Burger kwam weer terug. Hij was fan van Q65 en Wally Tax. We hebben nog een soort sitin gedaan bij het ns station van Boxmeer. Al pratende komt er steeds meer boven. Wie herinnert zich nog zelfgemaakte toneelstuk over de bloedraad. Alle leraren werden raak getypeerd.

Adriaan Schouten zei op 5 december 2020 om 17:40 uur

Ik heb van 1961 - 1966 op de DSS en EV gezeten. Veel van de namen hiervoor herinner ik mij wel maar jullie waren: of niet van mijn jaargang of zaten in een andere vriendengroep. Ik kan mij nog best veel herinneren van die tijd ( niet zoveel overigens als mijn broer Antoon). Ik heb ook nog lang contact gehad met o.a. Jan Jansen, Rien Bekkers, Wim van Driel en anderen uit die vriendengroep en zie nu af en toe ook nog bijv. Herman van den Broek en Piet Wientjes. Aan de leraren Broeksteeg ( hij had geloof ik een zwaar gehandicapt, bedlegerig kind), Hendricks ( een goede goochelaar) , Van de Tillaert ( noemden wij altijd Puk), Hermkes ( deed alles met behulp van de methode Paardekoper), Annelies Schoth, Hurenkamp, Gommans enz. heb ik goede herinneringen. Moet pater Gelens misschien pater Callards zijn?
Toen directeur Wolf van de DSS ging verhuizen naar St. Anthonis hebben wij nog met een groep zijn zwembad uitgegraven. Een fijne tijd geweest.
Het valt mij bij deze site op dat er meerdere “forums” naast elkaar zijn, die erg moeilijk en soms totaal niet te openen zijn.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 7 december 2020 om 10:10 uur

Dag Adriaan en bedankt voor het reageren. Zie voor de DSS trouwens ook deze pagina: https://www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/r-k-det… en voor Eymard-Ville en verwante verhalen ook deze pagina: https://www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/ons-brabant/inte…
Op die laatste pagina vind je ook de knop naar het forum voor het internaat en de scholen in Stevensbeek. Is dit een van de fora die je bedoelt? We kunnen ook mailen over de problemen die je bij deze fora ondervind, dan ga ik kijken of ik het kan oplossen. Mail kan naar internaten@bhic.nl of info@bhic.nl tav mij.
Hartelijke groet,

Toon Swinkels zei op 7 december 2020 om 10:12 uur

Hallo Martin,
Wij hebben ongeveer op hetzelfde moment op Eymard Ville gezeten.
Zat jij in de klas bij Wil van Neerven, Henk Smets, Huub Beurskens
Ruud Olthof , Hans Neutkens en Rien Gijberts. Ik heb nog een foto gevonden waar enkele van hen opstaan als we gingen voetballen samen met Pater Koopman de latere voorvechter tegen abortus. Was een mooie tijd

Adriaan Schouten zei op 7 december 2020 om 13:47 uur

Hallo Thijs. Ik reageer toch even via deze pagina en niet persoonlijk, omdat ik de vrijheid neem om te denken dat meerdere mensen tegen hetzelfde aanlopen als ik. Ik heb de tijd genomen om nu eens vanachter mijn computer op jullie site rond te "neuzen" en het viel mij meteen op dat ik dan verschillende links (herinneringen, foto's)meer kon openen/gebruiken dan op mijn I-pad'. Ook viel mij op dat "Internaat Eymard-Ville in Stevensbeek" en "Klooster Eymard-Ville Stevensbeek" twee fora zijn die misschien beter gekoppeld kunnen worden gezien de reacties die erop staan.
Hartelijke groet.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 7 december 2020 om 15:45 uur

Geen probleem Adriaan en dank voor de toelichting.

Inderdaad is er een pagina voor zowel het klooster als voor het internaat van de paters in Stevensbeek. Op beide wordt veel gereageerd en daar zit 'm nu net het 'probleem' bij een eventuele samenvoeging. Als een van de pagina's samengaat met de ander dus m.a.w. verdwijnt, wat doen we dan met de reacties? Uiteraard niet verwijderen, maar wat dan wel? Ik zal de kwestie, die zich ook bij andere kloosters en internaten voordoet, ter sprake brengen.
Hartelijke groet,

jan jansen zei op 22 december 2020 om 00:33 uur

hallo ik ben jan jansen en was in1960 in 1e ? jaar van de dss samen met 7 andere rooienaren , rien bekkers , martien van roosmalen ,cor van erp ,nol van Boxmeer ,jan van deursen , wil van de kamp ,en …...door pater koopman geronseld om tegen gereduceerd tarief deze"" brugklas""een start te gunnen. antoon schouten,broer van ...attendeerde me op deze site en ik zal conversatie starten omdat ik vorige week nog paar uur daar was met gemengde gevoelens omdat ik daar zo veel meegemaakt heb studeren was niet mijn ding …….veel kwajongensstreken....zal er 1 noemen van velen, snachts via brandtrap slaapzaal carbid stelen in boongaard in sambeek met jan hendr…. en jan hendr… van de w.... .belangrijke namen zijn dus rien bekkers en antoon schouten en adriaan maar daar terplaatse ,ad groot ,wim van driel,theo scharpach, martien van hoogstraten, gerard vriend en jan Huberts, nico klomp(medefietsenmaker onder podium waar we schoonmaaksters nettie hendr… en henny van l.... leerden kennen die toen in de nog bestaande bungalow ""de zandloper""verbleven en wij...…...ik deed graag sporten,herinner me de wandelclub(potje met vet),voetballen , de bossen, de beek, zwembad Boxmeer ,scholletje trappen op de vijver carbid knallen , aardbeien jatten....oh ja george kawin,dat aapje haaaa….. stop tot reactie

Thijs de LeeuwBHIC zei op 11 januari 2021 om 16:36 uur

Dank voor je bijdrage Jan, volgens mij kun je over alles nog veel meer vertellen, alleen al de kwajongensstreken (dat blijven toch de mooiste verhalen). Je weet ook nog een hoop namen te noemen zeg, hopelijk gaan er nog oud-leerlingen reageren. Is dat nog goed afgelopen die ene nacht, met het 'geleende' carbid uit Sambeek? Kwam je in 't algemeen met veel weg of werd er wel flink opgetreden? Groet,

Rob Diks zei op 12 januari 2021 om 03:00 uur

Erg leuk deze site . Ik heb met mijn broer Mark en neef Ton van 66- 70 op EV gezeten . Ik praat met mijn broer nog regelmatig over deze tijd . Goede en minder goede herineringen . Ik zou het erg leuk vinden als mensen die zich ons nog kennen reageren .

Thijs de LeeuwBHIC zei op 19 januari 2021 om 15:29 uur

Hallo Rob en welkom op de site en hopelijk reageren er hier nog oud-leerlingen uit jullie klas/jaar. Wat leuk dat je met je die herinneringen met je broer kunt delen. Wat is je/jullie meest levendige herinnering positief of negatief?

Hennie Klerx zei op 21 februari 2021 om 16:54 uur

In 1963-1964 op het gymnasium gezeten. We zaten in de eerste klas samen met ds. De namen van docenten, die mij te binnen schoten, zijn pater Balk, pater van Duinhoven, van Dartel(aardrijkskunde), pater van de Tillaert(geschiedenis?!?), pater van de Kant(biologie), pater Arie(vetus; latijn), maar jammer genoeg schieten me 2 namen niet te binnen: de leraar Frans en Nederlands.

Frans de Laat zei op 21 februari 2021 om 17:14 uur

Broeksteeg en Hermkens waren mijn leraren Frans en Nederlands twee jaar later. Zijn dat misschien de namen die je bedoelt Hennie?

Theo Nijman zei op 28 november 2021 om 19:51 uur

Hallo allemaal.Kennen jullie mij nog?
Ik heb in Stevensbeek gezeten van 1962 tot 1968.
Eerst 1 jaar op de DSS en daarne met een klein groepje fietsend naar Venray ( HBS 1 t/m 4).
Daar heb ik de HBS verder gevolgd.
Ben sinds 1980 huisarts, eerst in Dordrecht en later in Emmen, Drenthe.
Woon nu in Duitsland met mijn vrouw en we amuseren ons prima ( Corona daargelaten). Ik werk nu parttime als huisarts in ons dorp.
Het had wat voeten in aarde om de registratie als huisarts in Duitsland rond te krijgen. Maar dat is gelukt en nu werk ik er 1,5 dag.
Ben eerst begonnen in het moderne internaat bij Juffrouw van Zantvoort, daarna ben ik op het jongensinternaat oudbouw geweest.
Was ook goed bevriend met Karel van Beek, wiens vader burgemeester was in Reusel. Uiteraard kent Jo Bardoel mij ook goed. Wij waren ook vaak samen.
Ik heb in Stevensbeek een voor mij turbulente tijd gehad, oa met heimwee etc.
Ik kwam van verre, beter gezegd uit Zeeuws- Vlaanderen. Daardoor ging ik tussentijds niet naar huis en woonde eigenlijk permanent op het internaat!
Inderdaad zat ik ook in het paviljoen van Broeder Leonardus. Overigens heb ik zelf nooit wat gemerkt van sexueel misbruik. Wel ging destijds rond dat Pater Ruigrok wel eens jongens meenam in zijn kassen.
Wim Burger, Frans van Eynatten en Jo Bardoel zijn voor mij bekende namen.
Ben nog kort huisarts geweest in Mill en St. Hubert (1980). Ik ben toen nog in Stevensbeek geweest om tezien hoe het er bij stond.
Enfin, sedertdien heb ik mij niet meer met Stevensbeek en dat stukje verleden van mijzelf beziggehouden.
Ik vind het leuk om met een van mijn bekende internaatgenoten contact te hebben en ev. oude koeien uit de sloot te halen.
Tot zo ver een korte reactie op jullie site.
Groeten
Theo Nijman

Jan jansen zei op 29 november 2021 om 09:24 uur

Hoe kun je foto toevoegen...?makkelijk om iemand te herinneren.ik kom nog elk jaar ff door stevensbeek en eet daar in fritestent.de kapel is er nog,bungalow de zandloper ook waar enkele van ons nettie hendriks en hennie van loon ontmoetten, de begraafplaats daarachter ook nog maar het grote schuine graf waarop ik als 15jarige in de sneeuw nettie 1e kus gaf niet meer.de bungalow van engelse leraar die een sunbeam reed ook nog.... en de bossen en de beek... misschien kunnen we eens daar afspreken...hoi

Frans de Laat zei op 29 november 2021 om 11:36 uur

dag Theo Nijman,
Leuk om te horen dat je bevriend was met Karel van Beek. Ik was tientallen jaren met Karel bevriend tot zijn dood in januari 2016 en heb nog steeds contact met zijn weduwe Annemarie. Een jaar geleden heb ik lang gesproken met Jo Bardoel en hem in contact gebracht met Annemarie om herinneringen op te halen.
Ik zal enkele jaren lager maar ik heb nog veel herinneringen aan Stevensbeek en ook de nodige documentatie zoals leerlingenlijsten (ik zie dat je eerstdaags jarig bent, proficiat alvast!)

Over pater Ruigrok heb ik nadien de nodige verhalen gehoord (ook vrij gedetailleerd, met namen van slachtoffers). Het is dan wel opmerkelijk dat Ruigrok - voor zover ik zie - niet voorkomt in de vrij uitgebreide rapportages over misbruik in Stevensbeek. (bijv. pagina 748 tot en met 760 van het rapport van de commissie Deetman, in welk rapport wel nogal wat andere Stevensbeekse geestelijken uit de jaren 60 te herkennen zijn).

Jo Bardoel zei op 29 november 2021 om 13:54 uur

Dag Theo, Frans, Wim en anderen,

Om te beginnen: leuk dat er weer activiteit op deze site is.
Volgens mij is het ongeveer een jaar geleden dat ik gereageerd heb, en weer even rondneuzend duizelt het mij van de namen en de verhalen. Wellicht is het toch een goed idee om eens een ontmoeting te organiseren om alles bijeen te brengen, op een moment dat het weer mag natuurlijk.

Maar in eerste instantie reageer ik nu op het bericht van Theo Nijman: ja, ik ken je nog en kan me je gezicht nog goed herinneren, en weet ook dat je uit Zeeuws-Vlaanderen kwam. We zaten volgens mij in het hetzelfde clubje van niet al te sportieve maar wel van praten en discussie houdende jongens. Veel van de herinneringen die je meldt zijn ook de mijne.
Leuk te horen dat je huisarts geworden bent, zelfs nog even in Sint Hubert (vlakbij Stevensbeek en ook Ledeacker/Sint Anthonis, waar ik vandaan kom) en intussen in Duitsland woont en werkt. Wij komen ook veel in Duitsland, om te fietsen of te wandelen en zeker in coronatijd voelden we daar ons soms veiliger dan hier in Amsterdam, hoewel met de nieuwe golf de verschillen kleiner geworden zijn.

Zoals ik eerder in deze discussie wellicht al gemeld heb, ben ik na Stevensbeek in Nijmegen gaan studeren, sociologie en massacommunicatie. Daarna heb ik bij na twintig jaar bij de NOS in Hilversum en ben daarna gepromoveerd en overgestapt naar de universiteit, VU, UvA en tenslotte Radboud. Ik woon sinds 1977 in Amsterdam.
Jij schrijft dat je bevriend was met Karel van Beek; ik kwam erachter dat hij helaas overleden is en heb contact gehad met zijn vriendin/weduwe; ik ga ze nog opzoeken, na corona. Had jaren geleden incidenteel contact met Joep Laverman die bij Tandheelkunde aan de VU zat, maar recent heb ik geen contactgegevens meer kunnen vinden. Ik heb ook contact gezocht met een paar EV-ers die terughoudend reageerden, omdat ze kennelijk geen goede ervaringen/herinneringen hadden. Ook reagerend op het laatste bericht van Frans de Laat: ik kende de verhalen over Ruigrok, maar wist nooit zeker wat daar waar van was; je weet kennelijk meer. Ik ken nog een andere bekende pater, waarover ik verhalen/getuigenissen gehoord heb en die evenmin in de uitgebreide versie van het Deetmanrapport voorkomt. Zelf heb ik hiermee gelukkig geen ervaring, behoudens een enkele benadering door Ruigrok (zonder succes), en ik heb vooral goede herinneringen aan EV.

Tenslotte: Theo, ik zou het leuk vinden om verder contact te hebben; ik heb eerder mijn emailadres gemeld, maar voor de zekerheid nog een keer: bardoel@xs4all.nl , dan kunnen we rechtstreeks contact zoeken.

Hartelijke groet,
Jo

Bob Exler zei op 29 november 2021 om 16:52 uur

Jo Bardoel een very impressive Resume. Woon zelf al meer dan 40 jaar in de VS Houston. Werkzaam in de Refinery en Petrochemical industrie. Daarnaast actief voor een NGO UPF.org. PM Drees van Agt en voormalig Minister van Defensie van Eekelen zijn er ook aan verbonden. Als je meer wilt weten over Pater Ruigrok etc. Let me know. Voor Stevensbeek zat ik op Pensionaat Eikenburg bij de Broeders van Liefde. Gelukkig dat ik was overgeplaatst naar EV.

I can be reached at bexler53@aol.com

Willem Burger zei op 29 november 2021 om 17:03 uur

Dag Theo Nijman,
Leuk dat je hier reageert. Ik weet zeker dat ik je gekend heb. Ik kan je mij zo voor de geest halen. Al sta je (geloof ik) niet op de groepsfoto's die ik van Stevensbeek bezit. Het was een aparte tijd. Ik herinner mij een aantal jongens en ook een aantal paters en broeders. Van onfatsoenlijk gedrag van paters of broeders heb ik niks gemerkt. Er is kennelijk het een en ander gebeurd dat niet door de beugel kon. Ik weet van niks, alleen dat inderdaad over Pater Ruigrok van alles geroepen werd.
Blijf overeind in Duitsland. Van de 2G daar kunnen Rutte cs nog iets leren. Volgens
Willem

PS Ja, jammer dat er hier geen foto's of zo geplaatst kunnen worden. Misschien kunnen we die naar de beheerders sturen zodat zij die kunnen plaatsen? In ieder geval dank dat zij dit in de lucht houden. Waar zijn al die honderden andere jongens die in op Eymard-ville gezeten hebben? Is iedereen in quarantaine of nog erger?

Thijs de LeeuwBHIC zei op 30 november 2021 om 06:04 uur

Klopt Willem, alle foto's kunnen aan ons worden verzonden. Wij voegen ze dan hier toe, ofwel aan een specifieke reactie, ofwel bovenaan de pagina bij de andere foto's - wat jullie het liefst willen. We zijn er heel blij mee, en voegen ze het liefste óók toe aan de BHIC fotocollectie.

Foto's kun je mailen naar info@bhic.nl o.v.v. Klooster Eymard-Ville, t.a.v. mij. Ik handel het dan zelf af.

Zie trouwens ook deze pagina voor reacties en foto's: https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/internaat-eymard-ville-joseph…

Dank allemaal voor jullie bijdragen, inderdaad heel leuk om hier weer zoveel activiteit te zien.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 30 november 2021 om 10:39 uur

Dank voor de foto's Willem, ik heb ze toegevoegd aan de BHIC-pagina die specifiek over de kostschool / jongensstad Eymard-Ville gaat: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/jongensinternaat-joseph-protecto… Daar zijn ook veel reacties van oud-leerlingen te vinden.

Willem Burger zei op 30 november 2021 om 12:33 uur

Dank je Thijs. Het zou leuk zijn als ook anderen foto's van Eymard-ville uit die tijd zouden bezitten en naar je toe zouden sturen. Hoop loert altijd.

Theo Nijman zei op 30 november 2021 om 21:57 uur

Heb zojuist een klassefoto gezien van mijn paviljoen (1967).
Dan komen de namen snel naar boven: Theo Driessen, Dick van de Loo, Flip de Leeuw, Frans van eynatten, Wim Aarnink.
In de vrije tijd heb ik veel getafeltennist in de aula.
Er werd op een gegeven moment een nieuw paviljoen gebouwd binnen de wandel-carré. Ik herinner mij dat we er ook veel gekaart hebben, eerst met enkele centen, maar al snel werd er met grover geld gespeeld.Dat is op een gegeven moment niet meer toegestaan.
Ik heb nog, zei het met een bescheiden rolletje, meegedaan met een toneelstuk over de Yellow submarine. Pater Lemmens was de regisseur.
Verder heb ik toch ook veel culturele voorstellingen gezien in Stevensbeek in de aula.
Denk aan gerenommeerde landelijke toneelgezelschappen, en Fons Jansen. Publiek van buiten was dan ook vaak welkom.
En ja op zondag was het bezoekdag. Ik was vooral geinteresserd naar het wagenpark van de ouders.
Oh ja, mijn eerste jaar bij juffrouw van Zantvoort: in dat jaar was ook Jacques Veldkamp, zoon van de toenmalige minister van economische zaken. Hij is maar 1 jaar in Stevensbeek geweest.
Heeft iemand nog aanvullingen?

Willem Burger zei op 30 november 2021 om 23:10 uur

Dag Theo,
Ja, je staat toch wél op een van die groepsfoto's. Ik vergiste mij. Je staat op die van 1967, onderste rij, tweede van links. Ja? De aula werd inderdaad vooral gebruikt voor tafeltennissen. Even los van de cultuur. Soms werd je verplicht mee te doen aan de cultuur, moest je een gedicht of zo voordragen. Hoe heette die bijeenkomsten? Ben ik vergeten. De prefecten waren belangrijk. Pater Herregraven, Balk, Van der Pol. Aardige mannen, die (als ik het goed heb) ergens in de jaren 70 vrijwel allemaal uit het priester-ambt gestapt zijn. Ik kan je nog wel meer namen geven van de jongens die op de foto's staan. Jo Bardoel, Kees Vendel, Peter Leyten, Jan van Wanroy, Peter van den Biezen, Kees Bakker, Joep Laverman, Theo Driessen, Geert Remmers, Herman Scholte, Frans Oisterwijk, Theo Verheggen, André Ruiter, Jan Kanters. En Jacquez Veldkamp maakte naam als voetbalscheidsrechter. De tafeltennis- en schaakcompetieties waren ook belangrijk. Het was voor mij een prima tijd. Maar niet voor iedereen, dat is ook duidelijk. Houd stand. Mijd tante Corona.

Frans de Laat zei op 1 december 2021 om 11:19 uur

Ik zie hierboven wat namen zoals Theo Driessen (van "The Crabs") voorbijkomen die mij inspireren tot een apart bericht over de muziekstudio achter de schoenenkelder en de schoolband ("High Four") . Het bericht staat elders op dit forum.

Jo Bardoel zei op 1 december 2021 om 11:37 uur

Dank voor alle recente reacties. Inderdaad, Theo Driessen van The Crabs, het schiet me weer te binnen. Hij was ook een begenadigd tekenaar en deel van de redactie van ons quasi-literair tijdschrift Holte, samen met Pierre Ballings, Joep Laverman en ikzelf. Toen Theo ons deels naakt tekende voor het blad, staken de paters daar een stokje voor. De culturele activiteiten zetten als ik me goed herinner zoiets als De Academie? Sporten moest je ook doen, als je gepromoveerd wilde worden in het kastenstelsel van EV, maar daar heb ik me altijd voor gedrukt; alleen rennen in de bossen bij De La Salle vond ik nog wel aardig, of kegelen of croquet spelen op het terrein. En de namen die ik me nog herinner en die deels ook op de twee foto's afgebeeld staan, zijn in willekeurige volgorde: Ton de Wit, Johan Conijn (hoogleraar vastgoed aan de UvA), Piet Konijn, Jan Hormes (uit Wijchen), Frans Oosterwijk (sportjournalist VN, etc), Jeroen Degen (Oss?), Obe Postma, Maarten Koning (geboren in Soerabaja, herinner ik me nog), Paul van Wersch, John van de Broek, Paul Toen, Richard de Gier (ouderejaars), Theo Scharpach (idem, burgemeester geweest), Rien Bekkers (neef van de bisschop, nog eens met hem bij hem thuis geweest) en de jongen uit Nieuw-Guina die, begrijp ik, George Kawin heet. Opmerkelijk hoeveel namen er toch wel boven komen...

theo Nijman zei op 1 december 2021 om 19:43 uur

Ja, al die namen. Je herinner je dan toch veel dingen of belevenissen die je met andere meegemaakt hebt.Bijvoorbeeld John van de Broek, een fanatiek manneke die uitblonk met tafeltennissen.
Minachte jongens die er niets van teweeg brachten.Ik was ook fanatiek, maar kon het accepteren dat hij beter was.
Hoe zien deze Stevensbekers er nu uit en zijn ze allen met pensioen?
Ik heb van mijzelf, nog werkzaam in een artsenpraktijk, een site met de mensen met wie ik samenwerk ( voor de geinteresserde: www.dr-wewer.de).
Ben in de gelukkige situatie dat ik met een stel jongere mensen samenwerk. Een heus team.
Jammer dat er nooit meer een reunie is geweest. Zeker op onze leeftijd is er heel wat af te kletsen!

Frans de Laat zei op 4 december 2021 om 12:55 uur

Muziekstudio achter de schoenenkelder.
Achter de schoenenkelder van Eymard-Ville was een bergruimte waar je door een luik in kon kruipen. In het jaar 1965-1966 werd die ruimte gebruikt als een soort oefenruimte en opnamestudio, waar met een bandrecorder songs van onder meer the Beatles werden opgenomen. Ik had de eer om menig song te mogen zingen. Wie heeft hier herinneringen aan en wie waren de andere muzikanten? Ik herinner me ook dat we aan het eind van dat leerjaar met band (mij als zanger) op twee schoolfeesten speelden, eentje buiten en eentje bij de DS, als ik het goed heb. Over ons optreden is nog geschreven in het blaadje EVnementen van juni 1966, maar dat nummer heb ik niet meer. Iemand anders wel? Gek genoeg ben ik helemaal vergeten wie de vaste leden van die band waren, die the High Four (of High Five) heette. Gek genoeg weet ik nog wel de setlist met alle nummers van ons optreden. Ik herinner Theo Driessen (van "The Crabs") , Pieter van den Elzen (?) en Oscar Heezemens als goede musici, maar ik betwijfel of zij in die band zaten. Wie weet me hierover meer te vertellen?

Willem Burger zei op 4 december 2021 om 21:02 uur

Was Jan van Wanroy niet de drummer?

Willem Burger zei op 4 december 2021 om 21:26 uur

Theo,
Er is welzekers een reünie georganiseerd. Dat was in 1973. Het internaat is (lees ik hierboven) in 1972 opgeheven. Die reünie is vermoedelijk naar aanleiding daarvan georganiseerd. Er waren wel een aantal jongens die ik kende, maar van de paters en broeders uit "mijn" tijd, waren er niet veel. Zover ik mij kan herinneren. Hoppa.

Wim van herpen zei op 10 december 2021 om 22:07 uur

Beste vroegere internaatsvrienden
Heb 2 jaar op EV gezeten 1964 en 1965hierna vertrokken met hele school naar Venray
Kom uit st anthonis woonde 3 km van internaat maar morst verplicht intern als ik naar het gymnasium wilde
Mijn vrienden zaten op de ulo en fietsten me altijd voirbij als ze naar de la Salle gingen
Goede herinneringen aan Andre Ruiter Frans Oosterwijk en Theo Scharpach.
Wie weet waar hij gebleven is kwam uit Zeelst
Ben in 1980 huisarts geworden in Helmond gestopt in 2020.
Ken Jo bardoel nog uit Leker en heb lang gevoetbald met Dik Nijssen sportleraar op de la Salle en na uittreding net als leonardus getrouwd in st Anthonis.
Veel goede herinneringen aan een mooie tijd.

Willem Burger zei op 11 december 2021 om 10:10 uur

Beste Wim,
Ik ken jou nog wel. Wij speelden regelmatig ergens in een kelder tafelvoetbal en jij kon waanzinnig goed voetballen. Heb altijd gedacht dat jij wel ergens bij een grote voetbalclub terecht zou komen. Dat is niet gebeurd?
Kalm aan, zie
Willem

Thijs de LeeuwBHIC zei op 11 december 2021 om 14:14 uur

Willem Burger stuurde een brochure van Eymard-Ville uit ca. 1963. Deze is te vinden op de hoofdpagina voor Eymard-Ville: https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/internaat-eymard-ville-joseph… Bedankt voor deze mooie bijdrage aan het archief!

Frans de Laat zei op 13 december 2021 om 20:02 uur

Ik geloof inderdaad dat Jan van Wanroy (uit Erp) de drummer was. Misschien kan ik het geheugen van anderen opfrissen met de titels van wat nummers die we met onze band speelden en opnamen: Play with Fire en I'm Alright (twee wat minder bekende nummers van the Rolling Stones) en Why don't you take it (van the Motions) zaten er zeker bij. Plus nogal wat songs van the Beatles (Michelle, Girl, Baby's in Black, Ticket to Ride, Norwegian wood?, ik aarzel wat)

Willem Burger zei op 13 december 2021 om 20:30 uur

Dag Frans,
Ja, Jan kwam uit Erp. Aardige jongen. Hij kon ook goed keepen. Het favoriete nummer was (als ik mij goed herinner): Hello Josephine (van de Scorpions). Ik vermoed dat de naam "Crabs" hiermee te maken had.
Hoppa.

Leo Helderman zei op 22 januari 2022 om 01:38 uur

Hallo allemaal.
Ik dacht net een reactie geplaatst te hebben, maar zie het niet terug. Niet vreemd voor een digibeet. Dus nog maar eens.
Ik kende dit forum niet. Veel namen herken ik; soms vaag, andere roepen zelfs gezichten op (wel van een halve eeuw terug). Ik zat op EV in de jaren 1964/1970. Eerst bij juffrouw van Zandvoort en pater Balk, daarna bij de paters Wouters, vd Anker en Herregraven. Het eerste jaar probeerde ik het gymnasium op Boslust maar ben verdergegaan op de HAVO, wat toen nog een expirimenteerschool was. Komende vanuit een groot, vrij streng katholiek, Westlands tuindersgezin waar school, kerk en dagelijks meehelpen in de tuin het leven bepaalden, was EV voor mij een enorme cultuuromslag. Een wereldse omgeving waarin ik me al vrij snel thuis voelde. Ik heb heel lang alleen maar goede herinneringen aan Stevensbeek gehad. Vanuit daar beleefde ik mijn eerste echte vakantie: een door de paters in de zomervakantie georganiseerd kamp op Texel. Jan (?) Burger kwam daarvandaan en we zijn bij zijn tante op bezoek geweest. Mijn eerste buitenlandse reis was vanuit Stevensbeek: op de fiets naar Kevelaar. De nachtelijke droppings waren telkens een prachtig avontuur. En boven het zwembad scheen altijd de zon. Veel zaterdagavonden werden in de laatste jaren doorgebracht bij Wout en Toos met de nodige pilsjes en de jukebox.
Zo voor de vuist weg herinner ik me de namen Ton van Sambeek, Gerard Geven (een broer van hem zat er ook), Jan Duin, Henk Geurts(?), Harrie van Herpen, Frans van Eynatten, Ton van Lannooye, Jan Gerritse, Frans Zwinkels en als ik nog even doordenk vele andere.
Toen het gebouw antikraak bewoond werd ben ik er nog terug geweest en mocht ik door alle bekende ruimten dwalen, het was geen nostalgie maar een stuk van mijn leven en het voelde of ik echt terug in de tijd was. Inmiddels ben ik al ruim 11 jaar een gepensioneerd bankjurist. Stevensbeek is al een halve eeuw terug, maar de herinnering daaraan is er veel frequenter dan de herinnering aan 40 jaar bij de bank. Binnenkort ga ik er weer eens kijken.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 24 januari 2022 om 14:35 uur

Welkom op het forum Leo en dank voor je bijdrage. Eymard-Ville heeft zo te lezen best veel voor jou betekend. Een stuk van je leven, zoals jij zegt. Wat ik mij geregeld afvraag ook bij dit internaat, is of zo'n verblijf dan nog van invloed is geweest op je verdere leven, bepaalde gewoonten, levenshouding etc. Zijn die vriendschappen nog lang gebleven of ging toch iedereen weer vooral zijn eigen weg? Hartelijke groet,

Cornelius van Rijckevorsel zei op 13 november 2022 om 22:28 uur

Leeft Pater Wouters nog en zo ja kan ik met hem in contact komen?

Norah zei op 14 november 2022 om 01:12 uur

Drie jaren geleden leefde deze man nog en verbleef in klooster Brakkenstein in Nijmegen.

Norah zei op 14 november 2022 om 10:56 uur

Wanneer je op de naam "Klooster Brakkenstein" googlet, dan zie je ook een adres en telefoonnummer staan.
Mvg.

Cornelius van Rijckevorsel zei op 15 november 2022 om 19:55 uur

Hartelijk dank, ik ga verder zoeken, Cornelius

Norah zei op 15 november 2022 om 20:07 uur

Geen dank, succes gewenst,
mvg.

Rudy Asschert zei op 26 november 2023 om 09:53 uur

Ben hier op schoolverlatingsdagen geweest in 1979 of 1980. Ik herinner het mij nog goed. Indrukwekkend gebouw.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 28 november 2023 om 16:15 uur

Dank voor je reactie, Rudy! Ook voor jou dus nog best levendige herinneringen aan dit bijzondere gebouw.

carolus eybergen zei op 15 februari 2024 om 21:58 uur

Er valt overal te lezen dat het internaat in 1972 werd opgeheven. Dit klopt niet in zoverre dat er voor het schooljaar 1972-1973 geen nieuwe internen meer werden aangenomen maar er nog wel een groep van een 20(?) man, een eindexamengroep, waaronder ondergetekende, intern verbleef. In 1973 hebben we eindexamen gedaan en werd het internaat pas echt opgeheven.
In mijn bezit is nog een lijst van internaatsleerlingen, met adressen, rond 1970 opgesteld.
Ik zat op Eymard Ville tussen 1969 en 1973 en bewaar er goede herinneringen aan.
Zijn er nog broeders en paters uit die periode in leven en hoe heet toch die broeder die aanvankelijk in de keuken werkte en later een van de groepsleiders werd?

Thijs de LeeuwBHIC zei op 29 april 2024 om 16:05 uur

Bedankt Carolus voor deze correctie, duidelijk zo! Ik pas het in het verhaal aan.
Hopelijk weten andere oud-leerlingen hier nog het antwoord op je vraag naar namen paters en broeders.
Hartelijke groet,

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.