Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Het Sint-Elisabethgesticht te Goirle

Kloosters

Het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in de Bergstraat was het oudste klooster van Goirle. De bouw, waarschijnlijk naar ontwerp van architect A. de Beer uit Tilburg, begon in 1879 en in mei 1880 kwamen de eerste zusters naar Goirle om een bewaarschool te leiden en zieken te verplegen.

In 1880 openden ze de eerste bijzondere lagere school voor onderwijs aan meisjes in Goirle. In het klooster namen ze ook weesmeisjes op en in 1888 begonnen de zusters een pensionaat voor meisjes uit de gegoede stand.

In 1921 voldeden de schoolgebouwen achter het klooster niet meer. Een verzoek om een gemeentesubsidie voor een nieuwe meisjesschool in de tuin van de voormalige pastorie werd afgewezen. Pas op 16 december 1925 kon de eerste steen gelegd worden voor een nieuw gebouw aan de Sint Jansstraat. De oude gebouwen ging men gebruiken voor de kleuterschool, de naaischool en voor nijverheidsonderwijs. In september 1926 werd de nieuwe Sint Jozefschool in gebruik genomen.

Het gebouw, dat toen de naam De Wildert droeg, brandde af in 1986. In 1920 begonnen de zusters een huishoudschool, maar die werd in 1923 alweer gesloten wegens gebrek aan belangstelling. Onder leiding van de nonnen werd in 1928 een modevakschool geopend, nadat in de tuin van de oude pastorie aan de Sint Jansstraat de Mariaschool gebouwd was, waarvan de benedenverdieping dienst deed als bewaarschool.

In 1931 kochten de zusters de pastorie en het daarnaast gelegen voormalige hotel De Kroon aan de Bergstraat. De gebouwen werden ingericht als pension en bejaardenhuis: het Sint Elisabethgesticht. In de tuin bouwde architect J.H. Hogenkamp een nieuw klooster, dat 19 november 1932 door Mgr. Diepen werd ingewijd. Het oude klooster, eigendom van de parochie, werd verkocht en afgebroken.

Goirle, Sint-Elisabethgesticht, 1933. Foto: Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 046252.

Het Sint Elisabethgesticht kreeg de bestemming van streekverpleeghuis, waarvoor in 1960 de Stichting Sint Elisabeth Verpleeghuis in het leven werd geroepen. De verzorging kwam in handen van drie Zusters van de H. Familie met medewerking van acht leken. In 1969 werd een dependance in gebruik genomen: bejaardenpaviljoen Vennerode aan de Henri Dunantstraat.

Het Elisabethgesticht bleef in zijn oude vorm bestaan tot 1963. De nieuwbouw op de plaats van het oude gesticht, ontworpen door de architecten A. en J. van Gool, werd officieel geopend op 18 januari 1969. De Liefdezusters van het Kostbaar Bloed verlieten Goirle in 1990.

De eerste foto toont het Sint Elisabethgesticht zoals het er omstreeks 1933 uitzag. Het was gevestigd in twee met elkaar verbonden panden. Links het voormalige hotel De Kroon, een huis gebouwd in 1909 door architect J.B. Rens en daarnaast de pastorie van pastoor Peters. Achter het gesticht staat het klooster uit 1932, een streng en sober vormgegeven gebouw.

De tweede foto toont het Sint Elisabethgesticht in 1972. Het eenvoudige, zakelijk ogende gebouw heeft inmiddels een gecompliceerde plattegrond gekregen.

Goirle, Verpleeghuis Sint-Elisabet, 1972. Foto: Collectie Jan Smits.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

2

Reacties (2)

R. Smits zei op 1 november 2022 om 23:59 uur

2 nonnen en tevens familie, Hubberdina en Michaela (Smits), zijn toen naar het klooster op de plakstraat in Sittard verhuisd en bleven daar tot hun dood en zijn aldaar begraven.
Jan Smits was mijn opa en tevens de broer van de nonnen. Of de auteur dezelfde Jan Smits is weet ik niet.

Marilou NillesenBHIC zei op 2 november 2022 om 13:43 uur

Dag R. Smits, bedankt voor je reactie en je aanvulling.

De auteur Jan Smits is de meneer die in dit artikel aan het woord komt:
https://www.bd.nl/tilburg/jan-smits-stelde-alle-brabantse-kloosters-te-…

Wellicht weet jij dan ook of het om je grootvader gaat? (of niet natuurlijk)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.