Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie MASF

Paters & Nonnen

Het is bij meer mannelijke congregaties gebeurd, met name bij missiecongregaties: op een gegeven moment wordt de behoefte aan vrouwelijke ondersteuning gevoeld. Dat was ook het geval bij de Missionarissen van de H. Familie, opgericht in 1895.

In 1937 richtte de toenmalige generaal overste van de congregatie, pater Anton Maria Trampe, in het kasteel De Raay in Baarlo (L) een zustercongregatie op, die zij aan zij met de missionarissen zou moeten werken. Eine Missionsstation ohne Schwestern ist wie eine Familie ohne Mutter was zijn verklaring.

Hij wilde dat de zusters een combinatie van contemplatief en actief leven zouden leiden. Vandaar ook de dubbele naam: missie- en aanbiddingszusters. In de spiritualiteit is de altijddurende aanbidding van de eucharistie van groot belang. De nieuwe congregatie berustte zo op drie pijlers: missie, aanbidding en de H. Familie als voorname inspiratiebron.

In de missie hielden de Zusters van de H. Familie, zoals ze kortweg vaak aangeduid worden (terwijl hun volledige, Latijnse, naam Congregatio Missionariorum et Adoratio a Sancta Familia is), zich bezig met ziekenverzorging, onderwijs en apostolaat, en dan met name op de plaatsen waar de Missionarissen van de H. Famile werkzaam waren.

De zusters begonnen weliswaar al in 1937 aan hun opleiding, maar vanwege de oorlog vertrokken de eerste zusters pas in 1948 naar de missie.

In Noord-Brabant had de congregatie twee kloosters in Goirle: het Sint Elisabethgesticht en Huize De Bocht.

Buiten Noord-Brabant was er het moederhuis in Baarlo en een klooster in Arnhem. De congregatie is verder actief in Duitsland, Zwitserland, Indonesië (1948), Madagascar (1954) en Chili (1960).

Foto’s
Zusters aan de studie te Baarlo, 1941 Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Collectie Missionarissen van de H. Familie BM-P025, fotonr. 208233.
Zusters van Baarlo in opleiding als ziekenzuster in de operatiekamer, c. 1941. Fotograaf: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Collectie Missionarissen van de H. Familie BM-P025, fotonr. 208234.
Kaatsheuvel, Anna Klijn (Zuster Margaretha, 1914-1981) in 1947. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, fotonr.  WAA70347.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, lemma Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie (Z086).

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.