Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Pensionaat Sint Anna in Woensdrecht

Internaten

Op het Sint Annagesticht in Woensdrecht zaten meisjes van de rooms-katholieke huishoudvakschool. Zij kregen les van de Zusters van Jezus, Maria, Jozef. Tot ver in de twintigste eeuw stuurden ouders hun kinderen naar zo'n kostschool voor een gedegen christelijke opvoeding.

Maar het kwam ook geregeld voor dat hard werkende en voortdurend rondreizende ouders gewoonweg de tijd niet hadden om dag en nacht voor hun kinderen te zorgen. In de verhalen van voormalige 'internen' keert dan ook regelmatig terug dat zij de overstap van de chaotische thuissituatie naar de orde en routine van het internaat een verademing vonden. Het gaf hen broodnodige rust.

Het Sint Annagesticht in Woensdrecht behoorde zoals gezegd tot het klooster van de Zusters van J.M.J., een congregatie gespecialiseerd in lesgeven. Zij deden dat overal in Brabant, op kleuterscholen, basisscholen, ulo's, middelbare meisjesscholen, lycea, huishoudscholen en kweekscholen. En altijd aan meisjes natuurlijk. Gemengde scholen kwamen nauwelijks en alleen in de kleinste gehuchten voor, als het echt niet anders kon.

Het Sint Annagesticht was bedoeld om goede huishoudsters, dienstbodes af te leveren en, in meer algemene zin, nette en godvrezende echtgenotes en moeders. De zusters hielpen je kortom op weg naar (wat toen nog werd gezien als) de natuurlijke bestemming van de vrouw. Wat je leerde over voeding, koken en andere huishoudelijke taken als naaien, stoppen, wassen en strijken kon in speciaal daarvoor ingerichte klaslokalen meteen in de praktijk worden gebracht.

Met de aanwezigheid van de zusters in Woensdrecht nam daar echter ook het aantal aanmeldingen toe van jonge vrouwen die bij de congregatie wilden intreden. Ze hadden roeping.

Deel hieronder jouw herinneringen aan het Sint Annagesticht.

Bronnen

D. Adriaansen, 'De zusters van J.M.J. en hun verblijf in Hoogerheide en Woensdrecht', Tijding. Kroniek van de heemkundekring 't Zuiderkwartier 19 (1997) 32-43.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.