Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Meisjesinternaat Concordia en Heilig Hart (Choorstraat) in 's-Hertogenbosch

Internaten
De Dochters van Maria en Joseph hadden in 's-Hertogenbosch een enorm klooster- en scholencomplex, dat ook onderdak bood aan de talloze meisjes en jongedames aan wie zij lesgaven. Veel vrouwen zullen nog over hun verblijf bij deze 'Zusters van de Choorstraat' kunnen vertellen.

Misschien zat jij wel op de kweekschool Concordia om te worden opgeleid tot kleuteronderwijzeres. Dan behoorde je tot de oudere pensionnaires. Van oorsprong stond deze hoog aangeschreven opleiding aan de kloosterschool van de zusters alleen open voor "jonge juffrouwen uit den netten stand". De kweekschool stond onder de hoede van een rector. In 1948 kreeg Mgr. Bekkers, de latere bisschop van Den Bosch, deze functie toegewezen.

Eind negentiende eeuw hadden de zusters rond de twintig leerlingen. Begin twintigste eeuw waren dat er al 39. Die leerlingen waren niet alleen leken. De zusters leidden in hun klooster ook nieuwe leden op voor hun congregatie. De kostschool Concordia leverde daarvoor diverse kandidaten op. In het algemeen waren kweekscholen voor zusters de uitgelezen plek om beloftevolle aanwinsten voor hun kloosters in het vizier te krijgen. Zusters beschikken immers niet over juvenaten, het type school waar broeders en paters jongens op het kloosterleven voorbereiden.

Van een jongere leeftijd waren de leerlingen van de Heilig Hartschool, de ulo van de zusters, later omgedoopt tot mavo. Of de leerlingen van de ulo-school in hetzelfde internaatgebouw verbleven als de kwekelingen, is niet duidelijk. Zij volgden hun lessen wel in hetzelfde schoolgebouw, op de hoek van de Choorstraat en de Papenhulst. Deze scholen maakten deel uit van het Liefdegesticht van de zusters, dat de naam en de leuze "In Omnibus Charitas" droeg - "Liefde in alles".

In 1968, met de inwerkingtreding van de Mammoetwet, werd de ulo een mavo. De kloosterkweekschool werd een Pedagogische Academie. Deze PA werd in 1971, samen met een leraressenopleiding van de Zusters van J.M.J. elders in de stad, gehuisvest in het gebouw Mariënburg aan de Sint Janssingel. In het leegstaande gebouw van Concordia werd een havo-school gevestigd.

Maar wanneer ging het internaat van de zusters eigenlijk dicht? Bood het internaat Concordia naast de kwekelingen ook onderdak aan de leerlingen van de Heilig Hartschool? Of verbleven die in een apart gebouw? Dat en meer, kun je hieronder met ons delen.

Foto

Leerlingen van kweekschool Concordia, 1960 (foto: collectie BHIC, id.nr. DCSMG-000027)

Bronnen

Website Bossche Encyclopedie, lemma's: Papenhulst 1 en Choorstraat 7
José Eijt, Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940 (Hilversum 1995).

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.