Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Jongensinternaat Sint Gerardus Majella in Dongen

Internaten
In Dongen hebben in de twintigste eeuw vele honderden jongens op school gezeten bij de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. In Huize Gerardus Majella hadden zij een juvenaat (een vooropleiding voor jongens die broeder wilden worden) en een kweekschool.

Dat waren kostscholen. De leerlingen kregen kost en inwoning van de broeders. Het geld dat de ouders daarvoor betaalden, was voor de broeders een belangrijke inkomstenbron.

De internen betraden een gesloten wereld en groeiden op in een mannencultuur. Contact met het andere geslacht was uit den boze. Omgang met andere jongens was er daarentegen voortdurend. Alles ging in groepsverband. Dat kon beklemmend of ronduit verschrikkelijk zijn, als je niet goed in de groep lag, of vaak ruzie had met de groepsleider. Maar het had ook positieve kanten. Van internaten is bekend dat er vaak innige vriendschappen werden gesloten.

Contact met je ouders had je nauwelijks. Maar werd het schaarse contact met hen ook door de religieuzen gecontroleerd? Van andere internaten weten we dat dit gebeurde bij in- en uitgaande post naar familie en vrienden. Maar ook dat de internen heel vindingrijk konden zijn, door hele verhalen achter een postzegel te verstoppen of geheimtaal te gebruiken. Hoe ging dat in Dongen?

Alle benodigdheden om de jongelingen te onderwijzen en op te voeden waren op het terrein aanwezig, tot aan een kapel en Lourdesgrot toe. Veel redenen om Dongen te verkennen zullen er niet zijn geweest, in de ogen van de opvoeders uiteraard. Schoolexcursies en retraites doorbraken het afgeschermde internaatsleven.

Op de kweekschool werkten broeders en lekenleraren. Broeder-docenten die nog door oud-leerlingen worden herinnerd zijn bijvoorbeeld directeur Bonifacio (opvoedkunde), Montanus (wiskunde en biologie), Clarentius (geschiedenis), Alcuïnus (aardrijkskunde) en Aquino (muziek). Welke namen schieten jou nog te binnen?

Deel hieronder jouw herinneringen aan het internaat Sint Gerardus Majella.

Foto's

Broeder Patrick Esveld geeft les aan de ulo. (Foto: coll. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, id.nr. 224299)
De gymzaal (foto: coll. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, id.nr. 224018)
Juvenisten en broeders bij de Lourdesgrot (foto: coll. Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. 1A22583)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.