Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Juvenaat St. Gerardus Majella in Dongen

Internaten

In Dongen hebben in de twintigste eeuw vele honderden jongens op kostschool gezeten bij de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. De jongsten gingen naar de Sint Gerardus Majella ULO. Hoewel dit een juvenaat was, een broederopleiding, was het niet verplicht om na afronding voor een verdere opleiding tot broeder te kiezen en veel leerlingen deden dat ook niet. Wie na de ulo verder wilden leren en (broeder-)onderwijzer wilde worden, kon naar de kweekschool van de broeders.

St. Gerardus Majella in Dongen (bron: collectie BHIC, nr. PNB001013364)


Zowel op de ulo als de kweek zaten leerlingen die hun opleiding bij de broeders intern volgden; zij verbleven buiten de schooluren om op het bijbehorende internaat. Het kostgeld dat de ouders voor zo'n jarenlang verblijf betaalden, was voor de broeders een heel belangrijke inkomstenbron. De internen betraden een gesloten wereld en groeiden op in een mannencultuur. Contact met het andere geslacht was uit den boze. Omgang met andere jongens was er daarentegen voortdurend. Alles ging in groepsverband. Dat kon beklemmend of ronduit verschrikkelijk zijn, als je niet goed in de groep lag, of vaak ruzie had met de groepsleider. Maar het had ook positieve kanten. Van internaten is bekend dat er vaak innige vriendschappen werden gesloten.

Juvenisten en broeders bij de Lourdesgrot, ca. 1951. Derde rij, helemaal links: Anton van der Lee. (Bron: collectie Katholiek Documentatie Centrum)


Contact met je ouders had je nauwelijks. Maar werd het schaarse contact met hen ook door de religieuzen gecontroleerd? Van andere internaten weten we dat dit gebeurde bij in- en uitgaande post naar familie en vrienden. Maar ook dat de internen heel vindingrijk konden zijn, door hele verhalen achter een postzegel te verstoppen of geheimtaal te gebruiken. Hoe ging dat in Dongen?

Broeder Patrick Esveld (links) als docent aan de Sint Gerardus Majella ULO, ca. 1957 (bron: collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven)


Alle benodigdheden om de jongelingen te onderwijzen en op te voeden waren op het terrein aanwezig, tot aan een kapel en Lourdesgrot toe. Veel redenen om Dongen te verkennen zullen er niet zijn geweest, in de ogen van de opvoeders uiteraard. Schoolexcursies en retraites doorbraken het afgeschermde internaatsleven.

Op de kweekschool werkten broeders en lekenleraren. Broeder-docenten die nog door oud-leerlingen worden herinnerd zijn bijvoorbeeld directeur Bonifacio (opvoedkunde), Montanus (wiskunde en biologie), Clarentius (geschiedenis), Alcuïnus (aardrijkskunde) en Aquino (muziek). Welke namen schieten jou nog te binnen?

Gymzaal in de Sint Gerardus Majella ULO, ca. 1959 (bron: collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven)


Deel verhalen en foto's

Reageer hieronder, deel je herinneringen aan deze kostschool en vul de pagina aan! Foto's zijn ook van harte welkom. Stuur ze naar info@bhic.nl, dan voegen wij ze hier toe.

Harry Melis (intern '60-'65) schreef een verhaal over zijn kostschoolverblijf.

Klik hier om het te lezen

Jan van Alphen stuurde een kopie van het boek Afscheid van de Gerardus Majellaschool (1984). De toenmalige directeur, Broeder Hildebrand, heeft daarin uitvoerig geschreven over het onderwijs.

Klik hier om het te lezen

Anton van der Lee (intern jaren '50) stuurde deze foto's:

1. Br. Bonifacio, directeur kweekschool


2. Br. Berthuïnus, docent kweekschool en mulo. Hij was klassenleraar van de examenklas.


3. Br. Aquino, docent muziek kweekschool


 
4. Br. Willehad, gaf handenarbeid aan de kweekschool en was uitermate gierig. Als je iets had gemaakt dat je mee naar huis wilde nemen - wat mij zelden gebeurde, want ik was nogal onhandig - dan moest je de gebruikte materialen betalen. Dat ging zo van:

"Maar dát zul je betalen!!"

"Hoeveel, broeder?"
"
Vijf cent..."

 Broeder Willehad trad na zijn 25-jarig kloosterjubileum uit en trouwde met een Haagse weduwe met vier kinderen. Het ontlokte ons de opmerking: "Zelfs dáár was-ie te lui voor!"


5. Mulo A. De klasfoto is gemaakt in juni 1950 van de eerste klas. De leerlingen waren ten dele juvenisten, ten dele externen. Ik ken lang niet alle namen meer. Liggend op de voorgrond: Kees Corssmit, slagerszoon uit de Gerardus Majellastraat, Dongen en juvenist Jan Maas uit Vught. Eerste rij: Timmermans?(ex), Beerends (j), Harrie van den Bosch, Ittervoort (j), Frans van Lith (j), Bergmans(j), Anton van der Lee (j), Rinus ..., Raamsdonk (ex) en Rinus Schellen, Loon op Zand (j). Tweede rij: ? (ex), Theo Molenaar (j), Theo van Beek, Valkenswaard (j), Koos Suoss, Dongevaart (ex), Ben Haanappel (ex), Mark van Boxtel (ex), .. Elshout (ex). Staande: broeder Aloysius (?), provinciaal overste, broeder Alcuïnus, aardrijkskundeleraar, broeder ?, leraar Frans, .. Oerlemans (ex), Vic Haagh, Dongen (ex) ..Janssen (ex), ? (j), Jos Vugts, Oisterwijk (j), Trom, Deventer (j). Bovenste rij: Leo van Hoof, Dongen (ex), ? (ex), Luc Verhappen, Geldrop (j), ? (j), ? (ex) en Bert? Hessels (ex).


6. Deze foto werd in januari 1950 gemaakt op het ijs in de Duiventoren, Dongen: ik sip prutsend aan het riempje van mijn schaats dat Luc Verhappen (op de rug gezien) had stuk gemaakt.


7. Schoolreis Mechelen, 11-5-1953. Jaarlijks werd een schoolreis gemaakt. In 1953 was Mechelen het reisdoel. Op de foto kijk ik met een verrekijker naar de St. Rombouts toren. Leo van Gool, die later stopte met de opleiding, probeert mee te kijken. Links naast mij klasgenoot Henk de Jong en links achter hem Jan van der Heijden. In 1955 werd de grote tentoonstelling E55 in Rotterdam bezocht, in 1956 Königswinter en in 1957 Brugge en Blankenberge.


8. Retraitehuis Loyola, Vught, 1953. De leerlingen van de Kweekschool St. Gerardus Majella gingen tijdens hun opleiding twee keer op retraite (drie dagen) naar het retraitehuis Loyola in Vught. De groep bestond telkens uit een combinatie van het tweede en het vierde leerjaar. Hierbij foto’s [8 en 9] van beide keren dat ik tot de deelnemers hoorde. Op de foto van 1953 [foto 8] in de eerste rij zit links op de hoek rector Mol, die samen met conrector Reinties de geestelijke zorg had voor het totale complex in Dongen, inclusief de psychiatrische inrichting Overdonk. Ook directeur Br. Bonifacio van de kweekschool ging altijd mee. De retraite werd gegeven door paters Jezuïeten. Op deze foto sta ik in de tweede rij, vierde van links. Helemaal rechts staat de Jezuïet Richard Stoffels, die vele jaren aan Loyola verbonden was.


9. Retraite Loyola, 4-7 oct. 1955 [zie ook de beschrijving bij foto 8]. Op deze foto sta ik in de achterste rij middenin, achtste van links. Recht vóór mij Frits Niessen en rechts naast hem Noud Smits, die lange tijd voorzitter van Heemkundekring “De Kleine Meierij” was en wethouder/locoburgemeester van Moergestel.


10. Op 26 juli 1956 werd met veel vertoon afscheid genomen van de leraar H. Van den Bosch, die met pensioen ging. “Boschje”,  zoals wij hem noemden, zit op deze foto op de tweede rij tussen zijn echtgenote en zijn dochter. De volledige bezetting van de kweekschool moest mee op de foto.Ik sta in de achterste rij, vijfde van links. Van den Bosch, die “een eeuwigheid” aan de school verbonden was geweest als leraar wiskunde en natuurkunde, was berucht om de lage punten die hij gaf. Vrijwel niemand haalde een voldoende. Daarom zag iedereen met schrik het eindexamen tegemoet, want de leraren examineerden zelf onder toezicht van een rijks-gecommitteerde. Maar bij het examen was “Boschje” altijd enorm meegaand; hij sleepte er iedereen doorheen, maar als de geslaagden dat vertelden aan de lagere leerjaren, dan kon niemand dat geloven. Mijn dorpsgenoot Jan Vermeer uit Loon op Zand, die zichzelf bij voorbaat kansloos achtte, dacht: “Het moest eens waar zijn”. Hij ging voor het examen naar Van den Bosch toe en vertelde dat hij van wiskunde alleen maar de vierkantsvergelijkingen kende en van natuurkunde de erfelijkheidswetten van Mendel. “Uh”, zei Van den Bosch (zo begon hij elke opmerking), “dan weet ik wat ik jou niet moet vragen”. Maar hij deed dat wél. Toen de gecommitteerde vertrokken was, zat Jan alleen tegenover zijn leraar. Die keek hem vernietigend aan door zijn dikke brillenglazen – hij was zó slechtziend dat hij de leerlingen vooraan in de klas niet eens kon zien – en zei nadrukkelijk: “Uh, Vermeer, onthou één ding: dat je stom bent!” Maar Jan was geslaagd...


11. Mijn examenklas hoofdakte, 31 augustus 1957. Zittend v.l.n.r. Br. Willehad, Hr. Fassaert (gymnastiek), Br. Gamaliël, Br. Montanus (wiskunde), rector Mol, Br. Bonifacio, Br. Aquino, Br. Berthuïnus, Hr. Kusters en Br. Alquinus. Eerste rij: Jan van der Heijden, Tilburg, Jan Vissers, Venlo, Age Beersma, Hein Schoutsen, Sjaak Trommelen, Pieter van Veen, Tilburg, Jan Hermans, Dongen, Johan Ongena, Tilburg, Theo Bende. Volgende rij: Bas Govers, Breda, Wim van Rooyen, Anton van der Lee, Loon op Zand, Luc Verhappen, Geldrop, Jan van Berkel, Tilburg, Henk van den Burg, Gilze, Noud Smits, Moergestel, .. Klerks, Henk de Jong, Gilze. Laatste rij: Wim Roozen, Diessen, Henk van Kuppevelt, Reek, Kees schoenmakers, Udenhout, Piet de Boer, Cor van Mossevelde, Jan de Jong (Gilze, broer van Henk) en Frits Niessen, Raamsdonk.


12. Schoolreis Brugge, 20-5-1957. Op deze foto staan mijn klasgenoten voor een gebouw in Brugge; ik sta bovenaan, tweede van rechts, tussen Pieter van Veen en Frits Niessen.


Foto jaren '60, met dank aan Harry Melis:

Leerlingen en broeders St. Gerardus Majella, jaren '60. Van links naar rechts: Broeder Hilarion; (...) Dirx; Harry Melis; Eef van Doremaele; broeder Euphronius; broeder Leogardus; Kees van Leuven. Midden: (...) Verhoeven; Henk Megens; Henk van Hooijdonck; Antoon van Os; Emiel Boeijkens; (...) Buskoop. Onder: Gerard Brans.


29

Reacties (29)

Anton van der Lee zei op 21 maart 2019 om 13:28 uur

De leraar die ik mij het beste herinner was broeder Berthuwinus (Berthuïnus?). Ik kreeg 8 jaar Nederlands van hem. Hij gaf ook geschiedenis. Een perfecte leraar, die een halve Neerlandicus van me maakte. Broeder Willehad gaf handvaardigheid. Broeder Innocentius gaf tekenen en schrijven.

Marilou NillesenBHIC zei op 21 maart 2019 om 15:35 uur

Bedankt voor je berichtje, Anton. Wat maakte deze broeder tot zo'n goede leraar? En in welke periode verbleef je daar? We zijn benieuwd!

H. Melis zei op 3 april 2019 om 15:32 uur

Ik heb van 1960 tot 1965 op deze kweekschool/kostschool gezeten en kan me nog veel herinneren.
Broeder Bonifacio was directeur en leraar Frans. Hij behandelde jaar in jaar uit hetzelfde boekje en had per pagina de "grap" genoteerd.
Broeder Innocentius gaf tekenles uit zijn zelf ontworpen boekjes: VAN ZESSEN KLAAR.
Broeder Aquino gaf muziekles en was wat "handtastelijk".
Broeder Montanus was hoogbegaafd! Leerde in de vakantieperiode het woordenboek Deens uit zijn hoofd. Was wiskunde docent - ook voor de opleiding tot wiskundedocent - en gaf sterrenkunde en uitleg op elke vraag die je maar wilde stellen. Maar ook: een nul voor die prul!, als je ere weer niets van bakte!

Anton van der Lee zei op 3 april 2019 om 20:05 uur

De godsdienstlessen werden verzorgd door de rector en de conrector van de Dongense kloostergemeenschap; daar hoorde ook de psychiatrische instelling "Overdonk" bij. Rector Van Osta was niet goed in lesgeven en hij rechtuit slecht in zingen en preken, maar als er in de vorige eeuw nog heiligen bestonden dan hoorde hij erbij. Conrector Reinties sprak alle leerlingen aan met "kind Gods".
Er waren ook leken als leraar aan de kweekschool. Legendarisch was de oude leraar natuurkunde en scheikunde Van den Bosch. Hij zag heel slecht, maar hij straalde gezag uit. Hij had alleen de vervelende gewoonte om van twee vakken tegelijk de cijfers van de proefwerken voor te lezen en dan was hij net Frits van Turenhout met de voetbaluitslagen: 2-1, 3-3, 4-1. Hooguit drie leerlingen haalden voldoendes, maar bij het eindexamen sleepte hij iedereen er doorheen. Dat werd door de geslaagden doorverteld aan de lagere klassen, maar niemand kon dat geloven totdat ze het zelf ondervonden.
Mijnheer Van de Poel uit Tilburg gaf gymnastiek. Hij leerde mij o.a., dat je bij de 100 meter sprint in gedachten de finish vijf meter verder moest leggen om niet onbewust tegen de finish te gaan inhouden. Ik heb er jarenlang profijt van gehad.
Hein 's-Gravesande gaf blokfluitles. Oorspronkelijk heette hij Goof Pannekoek, maar toen zijn familie met hem brak omdat hij van godsdienst veranderde, liet hij zijn naam veranderen in een die klonk als muziek...

H. Melis zei op 3 april 2019 om 22:10 uur

De eerste berichten van Anton klinken me vertrouwd in de oren. Overdonk en De rector en conrector zijn bekend, maar de blokfluit leraar, die ook pianolessen gaf was in mijn tijd de heer van Nieuwenhuizen. Ook de heer van der Poel zegt me niets.
Verder was er een verschil tussen de externe en interne groepen. Daar waren ook verschillende docenten. Misschien zegt de heer Kusters voor Pedagogie nog iets?

Marilou NillesenBHIC zei op 4 april 2019 om 10:36 uur

Dank voor de mooie aanvullingen, H. Melis en Anton! Een zeer gevarieerd palet aan docenten; zoveel is wel duidelijk. Mooi om te lezen hoe de leraar Van den Bosch de cijfers voorlas (je hoort dan de stem van Frits van Turenhout als het ware in je hoofd, gelukkig zit 0-0 er niet bij ;)

Ik ben benieuwd of jullie nog meer dezelfde leraren hebben gehad. We lezen graag mee :)

nolly trommelen zei op 22 april 2019 om 14:55 uur

Waarom is het meisjesinternaat in Dongen niet vernoemd. Heb daar zelf opgezeten. Gelukkig maar een jaar.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 23 april 2019 om 09:04 uur

@Nolly: ik zie dat je het meisjesinternaat in Dongen inmiddels hebt gevonden, én hebt gereageerd. Bedankt daarvoor! : )

Ad Korsmit zei op 4 mei 2020 om 15:28 uur

Ik zat op de Kweekschool van 1963 t/m 1968. Veel van bovengenoemde docenten ken ik. Ik noem er nog vier die niet zijn vermeld.
Broeder Ubaldus voor tekenen en handenarbeid, Broeder Peregrinus voor pedagogiek, meneer Fassart voor gymnastiek en meneer Niessen voor Nederlands. Ik heb mijn Kweekschooltijd als inspirerend en prettig ervaren.

H. Melis zei op 4 mei 2020 om 23:25 uur

Er was inderdaad ook een meisjesinternaat. Of het aan de zusters of aan de broeders heeft
gelegen weet ik niet, maar er werd in ieder geval vóór gezorgd, dat er geen contact kon zijn. Als studenten mochten we op woensdagmiddag het dorp in en waarschijnlijk kregen de meisjes een andere middag toegewezen. Wel was er één dag/avond in het jaar dat het wel mocht. We vierden namelijk op vrijdagavond gezamenlijk carnaval! De zusters stonden echter om half elf al klaar om hun "kroost" op te halen! Enkele jaren later zijn de opleidingen wel samengegaan. Maar toen was ik al geslaagd en uit Dongen vertrokken.

Ad Korsmit zei op 6 mei 2020 om 14:31 uur

Nog twee namen van docenten die me te binnen zijn geschoten.
Broeder Gamaleel docent pedagogiek en Meneer Boekraad docent Cultuur en Maatschappijleer. Zijn zoon was een prominent studentenleider in Nijmegen tijdens de studentenrevolte in 1968

H. Melis zei op 6 mei 2020 om 20:48 uur

ik denk, dat het Broeder Gamaliël moet zijn? Voor Pedagogiek én didactiek.
Maar voor de internen was dat de heer Kusters.

Anton van der Lee zei op 7 mei 2020 om 11:09 uur

Broeder Gamaliël was iemand die het niet slecht met zichzelf getroffen had. Hij schreef een boek over de geschiedenis van de pedagogiek (De Pedagogische Platenatlas) en vond dat wij moreel verplicht waren dit te kopen, ondanks de waanzinnig hoge prijs. Ik heb hem toen gezegd dat ik het wel bij De Slegte zou kopen, maar daar was hij erg gebelgd over: "Mijn boek kómt niet bij De Slegte!" Drie jaar later was het er te koop voor fl. 9,90, maar toen heb ik het toch nog niet gekocht. Bij de laatste reünie van de Gerardus Majella kweekschool vertelde Gamaliël mij dat hij nog met succes een proces had gevoerd met De Slegte: die werd veroordeeld tot het betalen van fl. 2,50 voor elk exemplaar, zoals destijds tussen auteur en uitgeven was overeengekomen. Toen ik dit verhaal veertig jaar later aan een atiquarische boekhandelaar vertelde kreeg ik het boek alsno cadeau...

Thijs de LeeuwBHIC zei op 11 mei 2020 om 10:21 uur

@Ad, H. Melis en Anton: bedankt voor jullie reacties (leuke anekdote over broeder Gamaliël!), ik zit eraan te denken om aan deze pagina een lijstje toe te voegen van docenten en bijbehorende vakken. Het zijn er onderhand al een behoorlijk aantal die we in de reacties tegenkomen. Hartelijke groet,

Anton van der Lee zei op 11 mei 2020 om 11:15 uur

Op de derde foto bij deze serie ben ik te zien op de eerste staande rij, uiterst links.
Ze werd naar ik aanneem in 1951 genomen.
Ad Korsmit maakt op 4-5-2020 melding van Nederlands leraar Niessen. Die ken ik heel goed: Frits was tussen 1952 en 1957 mijn klasgenoot en daarna troffen we elkaar weer in militaire dienst. Als kweekschoolleerling was hij al briljant in Nederlands. Hij redigeerde samen met mij het schoolblad Germa-Nieuws, dat we samen ook zo ongeveer vol schreven. Hij was toen ook al redacteur van het internationale tijdschrift "Ons Erfdeel". Hij kwam vrijwel meteen na zijn afstuderen op de kweekschool terug als leraar. Later zat hij zestien jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA als onderwijsdeskundige.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 11 mei 2020 om 14:12 uur

Dank voor je bericht Anton, ik heb je naam aan het bijschrift toegevoegd. Jammer dat nou juist deze foto zo klein is. Dhr. Niessen, Frits, zal op die foto dus nog niet staan aangezien jullie pas in '52 bij elkaar in de klas kwamen, maar als je nog andere leerlingen herkent op de foto dan noem de namen hier maar, dan voeg ik die graag ook toe.
Mocht je zelf nog foto's hebben van het internaat, we kunnen ze goed gebruiken. Zo ja, dan kun je ze ons stturen naar info@bhic.nl en dan plaats ik ze hier bij.

Anton van der Lee zei op 5 juni 2020 om 15:19 uur

Nee, die namen van de jongens herinner ik me na bijna zeventig niet meer, maar die van de drie broeders wél. Links zit Br. Aquino, in het midden de directeur van het juvenaat, Br. Fidelis van Hulten uit Drunen en rechts Br. Berthuïnus.
Op 12 mei heb ik nog dertien foto's opgestuurd van het juvenaat en van de kweekschool, een aantal ook voorzien van namen, maar daar heb ik verder niets van terug gezien.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 9 juli 2020 om 07:12 uur

@Anton: die namen ga ik toevoegen aan het bijschrift en ik ga ook meteen achter die foto's aan. Heeft inderdaad te lang geduurd. Ik verwacht er vandaag een groot deel van te kunnen plaatsen op deze pagina. Eigenlijk verwacht ik ze gewoon allemaal te plaatsen, ze zijn allemaal prachtig. Ook zou ik ze graag opnemen in onze beeldbank als deel van onze Digitale Collectie Internaten: https://www.bhic.nl/memorix/images/search/?mode=gallery&view=horizontal…

Edit: de foto's zijn toegevoegd! Je stuurde me ook mooie anekdotes bij alle foto's - ook die zal ik nog toevoegen als je dat goed vindt. Zou zonde zijn om daar niks mee te doen en ze brengen de foto's ook tot leven.

Anton van der Lee zei op 10 juli 2020 om 11:29 uur

Hallo Thijs,
Natuurlijk mag je alle gegevens die ik je stuurde, ook de anekdotes, opslaan waar je dat gewenst acht. Daar zijn ze nu eenmaal voor opgestuurd.

Anton van der Lee zei op 15 juli 2020 om 11:18 uur

Even nog een paar kleine correcties/aanvullingen op de onderschriften van de foto's.
Op de eerste foto van deze reeks sta ik uiterst links in de derde rij.
De portretfoto's van de vier leraren betreffen niet het juvenaat, maar de kweekschool. Alleen Br. Berthuïnus gaf ook les aan de Mulo. Hij was klassenleraar van de examenklas.
De klasfoto van de Mulo uit 1950: de jongen uit Deventer heette .. Trom.

Anton van Rooijen zei op 27 januari 2021 om 19:39 uur

Bij toeval stuitte ik op deze lawine herinneringen van zo’n slordige 65 jaar geleden. Ik ben wel benieuwd hoe het iedereen vergaat, wetende dat in de loop
der jaren een aantal van mijn klasgenoten van 1952-1957 helaas het tijdelijke met het eeuwige gewisseld hebben. Van dichtbij heb ik het overlijden meegemaakt van Jan Vissers en van Jan Ongenae. Verder heb ik alle contact met klasgenoten verloren zien gaan.
Ik had mijn bericht willen beginnen met ‘ qui-vive?’ Niet in de betekenis van ‘ wie is daar?’, maar ....laat eens iets van je horen!
Wie weet wie zich meldt!!
Ik ben benieuwd.
Groet,
Anton van Rooijen. ( niet Wim, zoals vermeld onder de klassenfoto)
vrooyen@hetnet.nl

Thijs de LeeuwBHIC zei op 2 februari 2021 om 06:52 uur

Dank voor je oproep Anton. Hopelijk levert deze weer reacties op van voormalige klasgenoten. Hoe kijk je terug op jouw kostschooltijd? Zijn er nog specifieke vakken, docenten, buitenschoolse activiteiten etc. waaraan je nog levendige herinneringen hebt?

Gerard H.A.A. de Bie zei op 20 februari 2021 om 20:00 uur

Ik ben bij een verzameling foto's, die rond Juvenaat Mariaoord in Vught zouden zijn genomen, uitgekomen op buitenfoto's tijdens Gerardus Majelladagen. Ik vroeg me af; is dit aannemelijk. Of komen ze indirect van de bovengenoemde Gerardus Majella-(M)ULO. Ik heb ze voor-als-nog op de facebook-site "Mariaoord Juvenaat tot 1 juli 1969 te Vught op Glorieuxlaan 1" (ngekleurd) geplaatst.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 22 februari 2021 om 12:48 uur

Dank voor je bericht Gerard. Bij deze, voor de zekerheid, nog de link naar de facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/583069959028747/ Benieuwd wat de oud-internen over de Gerardus Majelladagen te vertellen hebben. Wat blijft dat toch leuk, die ingekleurde foto's!

Jan van Alphen (Ger. Maj. 1953-1958) zei op 16 april 2021 om 11:34 uur

Leuke site waarbij veel oude herinneringen opkomen. Bij de start van de Katholieke Pabo in Tilburg (1984) werd begonnen met de afbouw van het onderwijs in het Gerardus- Majellagebouw in Dongen. Bij die gelegenheid verscheen een afscheidsbundel die bedoelt "de lezer een impressie te geven van hoe mensen het onderwijs aan de Germa gedurende de achter ons liggende eeuw hebben ervaren en gewaardeerd."
Misschien is het leuk om (iets van de ) teksten daaruit in deze site op te nemen.

Anton A. van Rooijen zei op 16 april 2021 om 12:16 uur

Hallo Jan van Alphen. Leuk om iets van je te horen!
How is life? zou ik je willen vragen als bijna 85 jarige. Persoonlijk mag ik niet klagen. Tot nu toe, tenminste. Met die vervelende corona weet je het niet meer zo zeker hoe je er morgen of overmorgen aan toe ben.
Ik heb even met mijn voornaamgenoot Anton van der Lee contact gehad. Zie ergens in bovenstaande reacties.
Per email vroeg deze Anton uit "de Drunense Duinen" mij hoe het mij verder is vergaan in het leven na de Gerardus Majella. Ik doe daar nog wel eens een keer verslag van, beste Anton van der Lee. Voor nu: vriendelijke groet aan alle bekenden!
Anton van Rooijen.
vrooyen@hetnet.nl

Thijs de LeeuwBHIC zei op 20 april 2021 om 11:09 uur

Bedankt voor jullie reacties, Jan en Anton!

@Jan: in die afscheidsbundel zijn we zeker geïnteresseerd. Wat leuk dat je die nog hebt bewaard. Je kunt deze verzenden naar: Postbus 81, 5201 AB 's-Hertogenbosch (t.a.v. Thijs de Leeuw).

Marianne zei op 11 augustus 2021 om 10:36 uur

Beste Jan Van Alphen,
Wat leuk om juist U tegen te komen! Ik ben Marianne Andriessen en zat in de 5e klas van de St. Jan in 1961. Mijn moeder stierf op 27 aug. 1961 en U was op haar begrafenis. U gaf me toen een knipoogje. U was een super leraar. U maakte altijd tekeningen in onze schriften.
Zo vaak me afgevraagd hoe het met U zou gaan.
Zou graag uw email willen krijgen.
Met vriendelijke groet, Marianne

Thijs de LeeuwBHIC zei op 17 augustus 2021 om 06:50 uur

Hallo Marianne, dank voor je bericht. Achter de schermen is contact gelegd met Jan. Je krijgt nog een bericht van mij met gegevens.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.