Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Pensionaat Sint Ursula in Boxtel

Internaten

Aan de Baroniestraat lag vroeger een meisjesinternaat van de zusters Ursulinen. Dit internaat hoorde bij hun Sint-Ursulaklooster en was bedoeld voor leerlingen van hun kweekschool. In 1936 werd die kweekschool, waarop ook externe leerlingen zaten, opgeheven. In 1947 begonnen de zusters op dezelfde locatie een middelbare meisjesschool (mms), die in 1970 een havo werd.

Internen van kweekschool St. Ursula op de speelplaats "Sint Angela", ca. 1914-1918. Ze speelden op de binnenplaats van het klooster. Van dat klooster is op de foto de achterzijde te zien. Met coniferen was de cour in twee speelplaatsen gesplitst. Foto: Brinio. Bron: collectie BHIC

De meisjes van MMS St. Ursula vielen in twee groepen uiteen. Om te beginnen had je de ‘internen’. Die zaten op het internaat en kregen naast onderwijs ook kost en inwoning. Als het even kon, keerden zij in de vakanties terug naar hun ouderlijk huis, maar zij brachten hun jaren vooral door bij de zusters Ursulinen, de ‘mères’ die hen een gedegen christelijke opvoeding gaven. De ‘externen’ waren leerlingen die bij hun ouders bleven wonen.

Het leven op het internaat stond in het teken van een strikte discipline, routine en hiërarchie. De zusters stonden in hoog aanzien en alle meisjes gingen na hun pauze op het speelveld weer ordelijk in de rij staan zodra de schoolbel ging. En klas voor klas weer terug naar het lokaal. De schooldag werd begonnen en afgesloten met een gebed.

Internen van kweekschool St. Ursula, jaartal onbekend. Foto: Paul van Hooff. Bron: collectie BHIC

Je moest natuurlijk goed opletten tijdens de les en je huiswerk netjes doen, zoals op elke school. Maar op een katholiek internaat kregen kuisheid, soberheid en gehoorzaamheid ook voortdurend aandacht –  eigenlijk alle dingen die de zusters ook bij zichzelf in de gaten moesten houden.

De leerlingen van toen kijken heel verschillend terug op hun verblijf bij de zusters. Achteraf waarderen sommigen bijvoorbeeld de ordelijkheid van het kostschoolleven; je voelde een zekere rust en veiligheid omdat je altijd wist waar je aan toe was. Een ander herinnert zich juist de strenge straffen als ze kattekwaad uithaalde. Of denkt terug aan het terrein waar ze door haar ouders werd afgezet, begrensd door de rij lindenbomen, met de nabije pastorie van de H. Hartkerk, de vele verdiepingen en de torens van het imposante gebouw...

Leerlingen van MMS St. Ursula, 1967. Foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: collectie BHIC

Reageer hieronder, deel je herinneringen en vul deze pagina aan! Foto's zijn ook welkom. Mail ze naar internaten@bhic.nl en dan voegen wij ze hier toe.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.