Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Internaat Sint Ursula in Boxtel

Internaten

Was jij een van de duizenden meisjes die op de kostschool hebben gezeten van de zusters Ursulinen aan de Baroniestraat? Ouders konden hun dochters daar al vroeg naartoe sturen, want in het statige klooster van deze nonnen zat een bewaarschool, de voorloper van de kleuterschool.

Sinds 1947 kon je hier ook terecht op de middelbare meisjesschool (mms), in 1968 omgevormd tot havo. En als je lerares wilde worden was er de kweekschool (later pedagogische academie, weer later pabo).

De meisjes die les kregen op Sint Ursula vielen in twee groepen uiteen. Om te beginnen had je de ‘internen’. Die zaten op het internaat en kregen naast onderwijs ook kost en inwoning. Als het even kon, keerden zij in de vakanties terug naar hun ouderlijk huis, maar zij brachten hun jaren vooral door bij de zusters Ursulinen, de ‘mères’ die hen een gedegen christelijke opvoeding gaven. De ‘externen’ waren leerlingen die bij hun ouders bleven wonen.

Het leven op het internaat stond in het teken van een strikte discipline, routine en hiërarchie. De zusters stonden in hoog aanzien en alle meisjes gingen na hun pauze op het speelveld weer ordelijk in de rij staan zodra de schoolbel ging. En klas voor klas weer terug naar het lokaal. De schooldag werd begonnen en afgesloten met een gebed.

Je moest natuurlijk goed opletten tijdens de les en je huiswerk netjes doen, zoals op elke school. Maar op een katholiek internaat kregen kuisheid, soberheid en gehoorzaamheid ook voortdurend aandacht –  eigenlijk alle dingen die de zusters ook bij zichzelf in de gaten moesten houden.

De leerlingen van toen kijken heel verschillend terug op hun verblijf bij de zusters. Achteraf waarderen sommigen bijvoorbeeld de ordelijkheid van het kostschoolleven; je voelde een zekere rust en veiligheid omdat je altijd wist waar je aan toe was. Een ander herinnert zich juist de strenge straffen als ze kattekwaad uithaalde. Of denkt terug aan het terrein waar ze door haar ouders werd afgezet, begrensd door de rij lindenbomen, met de nabije pastorie van de H. Hartkerk, de vele verdiepingen en de torens van het imposante gebouw...

Wat staat jou nog voor de geest? Heb je veel gehad aan de opvoeding en het onderwijs van de zusters? Deel het hier met ons.

Foto's

Leerlingen op de speelplaats Sint Angela (foto: Brinio, bron: collectie BHIC, id.nr. 1901-004108)

Leerlingen van Sint Ursula (foto: Paul van Hooff, bron: collectie BHIC, id.nr. DCVUG-000239)

Leerlingen mms, 1967 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden, bron: collectie BHIC, id.nr. 1901-000447)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.