Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Jongensinternaat Sint Franciscus in Breda

Internaten
Heb jij nog les gehad op de Sint Franciscus kweekschool (later pabo) van de Broeders van Huijbergen? Op deze kostschool, die gevestigd was in een pand aan het Dr. Jan Ingen Houszplein, werden jongens van twaalf jaar en ouder opgeleid tot broeder-onderwijzer. Veel van de leerlingen waren afkomstig uit welgestelde families.

De Broeders van Huijbergen hebben veel betekend voor het katholiek onderwijs in Breda en bijvoorbeeld ook voor de opvang van armen en weeskinderen. Op hun kweekschool leidden de broeders beloftevolle nieuwe leden op voor hun congregatie. De leeringen daarvan gingen intern. Zonder zelf gebonden te zijn aan een kloosterregel, werd van die internen wel verwacht dat zij zich gedroegen overeenkomstig de drie geloften van kuisheid, soberheid en gehoorzaamheid. Daaraan herinnerden de drie knopen aan het witte koord, dat de broeders om hun zwarte toga's droegen.

De internen groeiden op in een heel afgeschermde omgeving. Zij zagen hun ouders alleen tijdens vakanties van enkele dagen. Van ’s-ochtends vroeg tot ‘s-avonds laat stond hun leven in het teken van routine en tucht. En van een gedegen godsdienstige vorming. Ze brachten heel wat vroege uurtjes, op de nuchtere maag door in de broederkapel. Daarna was het op naar de refter voor het gezamenlijke, sobere ontbijt en vervolgens naar het leslokaal. Tijd voor ontspanning was er ook. Daarvoor hoefde je het terrein niet te verlaten, want achter het scholencomplex lag de speelplaats.

De opleiding tot broeder-onderwijzer telde twee fasen. De leerlingen begonnen met drie jaar juvenaat. Als 'juvenisten' werden zij voorbereid op de eigenlijke broederopleiding. De lessen waren van een ulo-niveau. Na het juvenaat stroomden ze door naar de kweekschool. Daar stonden vakken op het program zoals geschiedenis, aardrijkskunde, muziek en tekenen. De docenten in spe konden praktijkervaring opdoen op de lagere school van de broeders.

Het juvenaat en de kweekschool waren voor de broeders de plekken bij uitstek, om veelbelovende studenten te werven. Met het kweekschooldiploma op zak, konden de jongens ervoor kiezen om als lekendocent werk te gaan zoeken, of om hun opleiding tot broeder-onderwijzer voort te zetten aan het noviciaat. De bekroning van die noviciaatsopleiding (die ook intern werd gevolgd) was het toetreden tot de broedercongregatie.

Rond 1965 ging het Sint Franciscusinternaat dicht. Hoe kijk jij terug op je verblijf? Zat jij er intern? Of hoorde je bij de externen, die gewoon thuis bleven wonen? Was er veel contact met de jongens die wél intern zaten? Welke broeders of lekenonderwijzers herinner jij je nog en waarom? Reageer hieronder en vul het verhaal aan!

Foto's

Groepsfoto kwekelingen, 1934 (foto: coll. Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. 1a25435)
Kwekelingen uit Breda op bezoek in Huijbergen (foto: coll. Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. 1a25434)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.