Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Een nieuw huis voor burgemeester Van Glabbeek

Kloosters

In 1886 kocht burgemeester Van Glabbeek een stukje grond van het kerkbestuur van de Lambertusparochie met de bedoeling er een nieuwe woning op te bouwen. Vele jaren later zou deze woning, Markt 60, dienst doen als pastorie voor de Mariaparochie.

In de transportakte, op 20 januari 1886 verleden voor notaris B.G.C. van der Ven, staat beschreven dat  burgemeester Wilhelmus Johannes Bernardus van Glabbeek voor 500 gulden een stuk bouwgrond ter grootte van 811 meter koopt van het Roomsch Katholieke Parochiaal Kerkbestuur te Etten. Het stukje grond was gelegen aan de zuidwest punt van het kerkplein voor de Lambertuskerk. Voor het kerkbestuur tekenden de voorzitter pastoor Petrus Henricus van Wees en de secretaris bakker Hendricus Roels.
Wilhelmus Bernardus Johannes van Glabbeek was van 1885 tot 1908 burgemeester van Etten-Leur. Hij was de eerste niet-inwoner uit de gemeente die burgemeester werd. In 1909, hij was toen 71 jaar, vertrok hij naar Princenhage.

In de akte was een aantal beperkingen voor het nieuw te bouwen huis opgenomen. Zo mocht er geen winkelnering, tapperij of industrie in worden uitgeoefend, niet door de koper, noch door zijn erven of andere rechthebbenden. In de noordelijke gevel, aan de kant van het kerkplein, mochten maar twee ramen geplaatst worden (in 2017 zitten er nog steeds twee ramen in die gevel). Wel mocht er aan dezelfde zijde in de muur van de tuin een poortje geplaatst worden, echter slechts zolang als de koper en zijn vrouw leefden. Daarna moest het dichtgemetseld worden. Van de waterput op het kerkplein naar het huis mocht een loden pijp gelegd worden voor de watervoorziening. Hiervoor hoefde geen vergoeding te worden betaald en dat gold voor altijd.

In de cultuurhistorische inventarisatie van de Provincie Noord-Brabant uit 1989 wordt het pand als volgt beschreven: Een één- en tweelaags pastorie (4e kwart 19e eeuw). Snijdende daken, deels met hoog schilddak gedekt met leien. Topgevel met terugliggende spitsboog, speklagen, sierankers en siermetselwerk in de boogtrommels. Nis met beeldje. Tuin met diverse bomen en heesters. IJzeren sierhek aan de straatzijde.

Het pand is een rijksmonument en wordt als onderstaand gewaardeerd:
Het vermoedelijk naar ontwerp van P.J. van Genk gebouwde huis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als vertegenwoordiger van de sociaal-economische ontwikkeling. Het is van architectonisch belang vanwege bouwtype en -stijl, vooral vanwege het neogotische boogmotief in de voorgevel. Het heeft ensemblewaarde als onderdeel van de Markt van Etten-Leur.

Het huis werd in 1909 gekocht door Cornelia Jacoba van Eekelen, weduwe van Dingeman de Ben. Cornelia zat er warmpjes bij. Zij bezat veel landbouwgrond o.a. in de omgeving van de Haansberg. In 1886, toen haar man nog leefde, hadden ze op de Lage Haansberg, door de Leurse architect Petrus van Genk een huis laten bouwen. In 1904 was haar man overleden en net als veel andere boeren die gingen rentenieren, trok ook zij in 1909 naar een woning op de Markt. Hier bleef zij wonen tot 1933.

In 1933 werd de woning gekocht door het bestuur van de Lambertuskerk. Het jaar daarop werd achter in de tuin een overdekte fietsenbewaarplaats gebouwd. Lange tijd hebben de Catechisten van Breda in het huis gewoond. Na het vertrek van de zusters werd het pand door verschillende particulieren bewoond. Zo woonde er de familie Van Gastel nadat hun manufacturenzaak op de hoek van de Roosendaalseweg en de Bisschopsmolen-straat gesloopt was.

Ook woonde er nog het gezin van de directeur van de levensschool en wethouder Jan Quaijtaal. Nadat de pastorie van de Lambertuskerk in de Stationsstraat was verkocht, werd deze ondergebracht in het pand op de Markt. Omdat het pand volgens het parochiebestuur niet meer als pastorie voldeed werd het in juli 2017 aan een particulier verkocht. Gebrek aan werkruimten om het werk rond de diaconie en het maatschappelijk werk goed te kunnen uitvoeren hebben tot deze verkoop geleid. Op 1 augustus 2017 verlaat de parochie het gebouw.

2

Reacties (2)

Frank zei op 8 september 2017 om 16:56 uur

Beste Cor,

Ben jij toevallig ook in het bezit van een foto van Dhr. van Glabbeek?

Cor Kerstens zei op 11 september 2017 om 20:13 uur

Helaas heb ik geen foto van deze burgemeester

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.