Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De St. Lidwinakerk in Best

RK kerken

De Lidwinakerk ('de ronde kerk') werd in gebruik genomen in 1965. Van teruglopend kerkbezoek was kennelijk nog weinig te merken. En ook in latere decennia, toen overal kerken aan de eredienst werden onttrokken, herbestemd of gesloopt, hield dit godshuis moedig stand. Pas in 2000 kwam de verandering. Voortaan bood het gebouw ook onderdak aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt). Tien jaar later kwam de kerk volledig in deze protestantse handen.


Denk bijvoorbeeld aan de bouwpastoor, de eerwaarde heer J.A.M.N. de Jonge. Hij kwam al heel vroeg te overlijden, en zou de voltooiing van zijn kerk niet meemaken. Als eerbetoon werd een van de twee kerkklokken naar hem vernoemd, met als opdracht: "Ik, Johannes, roep de mensen wakker, Primus Pastor van de Hoge Akker".

Uit de Piusalmanak blijkt dat de priester A.H. Verbruggen op 1 juni 1964, op 47-jarige leeftijd, de St. Lidwinaparochie en de dus nog in aanbouw zijnde kerk onder zijn hoede kreeg. We zien pastoor Verbruggen hiernaast op de foto tijdens de H. Mis.

De Lidwinakerk opende op 13 juli 1965 de deuren, bij gelegenheid waarvan de bisschop van Den Bosch mgr. W. Bekkers een eredienst opdroeg. Het gebouw was zoals wel meer naoorlogse kerken in Brabant sober en modern van stijl en voorzien van een losstaande, betonnen toren. Wat opviel aan het ontwerp van juist deze moderne kerk, uit de koker van de architecten C.H. de Bever en diens zoon L.L.J. de Bever, was de ronde vorm: een in gelijke helften verdeelde cirkel. Al snel kwam de H. Lidwina in de volksmond daarom bekend te staan als 'De ronde kerk'. De architecten kozen die vorm om een contrast te scheppen met het door hen ontworpen, vierkante gemeentehuis en met de strakke rijen van huizen in de omgeving.

Pastoor VerbruggenCelebreren van de H. Mis door (v.l.n.r.) pastoor Brouwers, pastoor Verbruggen en pastoor Maas. Best, Heilig Hartplein, 1978. (Foto: Cees van den Biggelaar, bron: collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, id.nr. 242128)


Ook hadden vader en zoon De Bever de opdracht gekregen om er niet alleen een godsdienstig, maar multifunctioneel centrum van te maken. Dat is terug te zien in het interieur. Het gebouw heeft een duidelijk middelpunt, waaromheen de stoelen oplopend staan opgesteld. Het altaar kwam uiteraard in het midden van die cirkel, maar kon ook eenvoudig worden verschoven om ruimte te maken voor culturele evenementen. Akoustiek kreeg ruimschoots aandacht in de ontwerpfase.
Momenteel biedt de voormalige rooms-katholieke kerk onderkomen aan leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De kerknaam 'Lidwina' hebben ze behouden, maar dan zonder de toevoeging 'heilige' natuurlijk.

De St. LidwinakerkSt. Lidwinakerk

Wat kun jij je nog herinneringen van het roomse leven in de parochie H. Lidwina en van de diensten in de bijbehorende kerk? En van de geestelijken die er te vinden waren? Laat het ons weten! Dat kan, door hieronder een bericht achter te laten in het vak 'Reageer op dit verhaal'.

[Dit verhaal is op 4 januari 2018 aangepast n.a.v. een opmerking van Jan Buijs. Redactie]

 

3

Reacties (3)

Jan Buijs zei op 2 januari 2018 om 17:54 uur

Pastoor A.H. Verbruggen was niet de eerste bouwpastoor, dit was
J.A.M.N. de Jonge die echter heel vroeg overleed.
Zie bijgaand artikel:

De ronde kerk, zoals zij in de volksmond wordt genoemd, is evenals het gemeentehuis ontworpen door de architecten C.H. de Bever en diens zoon L.L.J. de Bever. Zij kozen een ronde vorm, enerzijds om daarmee de tegenhanger te scheppen van het niet veraf gelegen gemeentehuis met zijn vierkant hoofdgebouw en anderzijds om een onderbreking te krijgen in de strakke lijn van de omliggende huizenrijen. Aan het ontwerp lag de gedachte ten grondslag van een in gelijke helften verdeelde cirkel, waarvan de helften ten opzichte van elkaar langs de middellijn wat werden verschoven. Hierdoor ontstonden de aan weerszijden, tegenover elkaar liggende ingangen.

De beide architecten hadden tot opdracht een gebouw te ontwerpen, dat ook voor andere doeleinden geschikte zou zijn dan voor het houden van godsdienstoefeningen, met name voor bepaalde culturele evenementen. Dit is opgelost door de stoelen, oplopend op te stellen in een halve cirkel om de plaats van het centraal gebeuren. Het altaar kan gemakkelijk terzijde worden geschoven. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan een goede acoustiek.

In de los van het kerkgebouw staande toren hangen twee klokken, elk met eigen naam en een opdracht. Zo is een van beide genaamd naar de tijdens de bouw overleden bouwpastoor Jamn de Jonge. Zij draagt het opschrift: “Ik, Johannes, roep de mensen wakker, Primus Pastor van de Hoge Akker”.

De kerk werd op 13 juli 1965 officieel in gebruik genomen met een eredienst, opgedragen door Mgr. W.M. Bekkers, bisschop van Den Bosch.

Bron:
http://www.geschiedenisvanbest.nl/gebouwen/lidwinakerk/

Marilou NillesenBHIC zei op 3 januari 2018 om 09:39 uur

Bedankt voor je belangrijke correctie, Jan. Ik stuur je reactie ook door naar Thijs de Leeuw, dan kan hij er ook naar kijken.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 4 januari 2018 om 09:44 uur

Veel dank, Jan, in de eerste plaats natuurlijk voor de terechte correctie. En omdat je daarbij nog de moeite hebt genomen om aanvullende informatie aan te dragen over die vroege jaren van de Lidwinakerk. Aan de hand daarvan heb ik het verhaal aangepast. Mocht je nog meer willen delen over de geschiedenis van deze kerk, het leven in de parochie, enzovoorts, aarzel niet en deel het hier met ons. Hartelijke groeten, Thijs

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.