Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Sint Jan Evangelistkerk in Hooge Mierde

RK kerken

De vijftiende-eeuwse kerk van Hooge Mierde was van 1648 tot 1800 in bezit van de protestanten. Dat waren er maar weinig, waardoor zij niet in staat waren het gebouw behoorlijk te onderhouden. Het duurde dan ook twintig jaar voordat de katholieken, die de kerk terug hadden gekregen, er weer diensten konden houden.

Honderd jaar later werd de oude kerk — op de toren na — helemaal afgebroken en vervangen door de huidige, naar het ontwerp van architect Bonsel. De toren bleef dus behouden en ook enkele kunstvoorwerpen: een kruisbeeld van rond 1500, een Maria op de Maansikkel uit 1650, een 18e-eeuws kruisbeeld en een grafzerk waarop de symbolen der evangelisten staan afgebeeld.

Verder bezit de kerk een kostbaar beeld van de H. Cornelius. Vooral in de negentiende eeuw kwamen er veel pelgrims naar Hooge Mierde om hem te vereren.

De kerk hoort sinds 1 januari 2014 tot de Sint-Clemensparochie, die naast Hooge Mierde ook Hulsel, Reusel en Lage Mierde omvat.

Tot zover “de stenen”. De kerk was natuurlijk middelpunt van de parochie, maar als gelovige had je te maken met mijnheer pastoor. Middelaar tussen hemel en aarde. Ga er maar aan staan. De pastoor had een belangrijke taak. Wat kun je er nog van herinneren? Denk aan pastoor Muselaers, die in de jaren vijftig de ruim 1000 parochianen van de Sint Jan Evangelist onder zijn hoede had. Of aan pastoor Van Luyck, die in de jaren zestig de scepter zwaaide in de parochie. Hieronder kun je je verhalen en anekdotes met ons delen.

Foto: G.J. Dukker, 1964. Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 94.827Foto: G.J. Dukker, 1964. Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 94.827
Pastoor Muselaers Pastoor F.A. Muselaers (Katholiek Documentatie Centrum, AFBK-2a14115) Pastoor Luyck Pastoor P.J.A. van Luyck (Katholiek Documentatie Centrum, AFBK-2a13917)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.