Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria OMI

Paters & Nonnen

“Hij heeft me gezonden om het evangelie aan de armen te brengen”, luidt het parool van de Missionarissen Oblaten van Maria. Het was Charles Joseph Eugène de Mazenod (1782-1861) die in 1816 een congregatie stichtte met de uitdrukkelijke bedoeling te missioneren onder de arme bevolking in en rond Aix-en-Provence, waar hij als pasgewijd priester werkzaam was.

Deze  volksmissies vonden aanvankelijk alleen in Frankrijk plaats, maar vanaf 1840 sloeg de congregatie haar vleugels ook mondiaal uit.

Op 17 februari 1826 had paus Leo XII de stichting van de Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria bevestigd. We kennen ze ook als de Congregatio Oblatorum B.M.V. Immaculatae, kortweg Paters Oblaten of Oblaten van Maria. Naast priesters kent de orde ook broeders.

Na 1880 vestigden de Oblaten zich in Nederland, nadat ze om politieke redenen uit Duitsland  en Frankrijk hadden moeten vertrekken. Hun eerste noviciaat hier was in Valkenburg. Sinds 1945 is er sprake van een Nederlandse provincie.

Voor die tijd was het aandeel van Nederlandse Oblaten in de mondiale missie van de Missionarissen Oblaten vermoedelijk niet erg groot. In 1938 stonden er maar vijf Nederlandse missionarissen in het veld.

De Nederlandse provincie zond behalve naar het eigen missiegebied Suriname ook missionarissen uit naar andere missiegebieden van de internationale congregatie.

In 1960 waren Nederlandse Oblaten aanwezig in Zuid-Afrika, Congo, Canada, Verenigde Staten, Haïti, Ceylon en de Filipijnen.Het Generaal Kapittel van de Paters Oblaten en paus Johannes XXIII, 1959.

In Noord-Brabant hadden de Oblaten OMI huizen in Cuijk (Provincialaat) en daarbuiten in Valkenburg (Santpoort). Buiten Nederland is de congregatie actief op alle bewoonde continenten.

Charles Joseph Eugène de Mazenod werd op 19 oktober 1975 door paus Paulus VI zalig, en op 3 december 1995 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Foto’s
Mgr. de Mazenod, stichter der Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 2A6240.
Delft, missietentoonstelling met een stand van de oblaten over de missie in de Poolstreken, 1950. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 3C3925.

 

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website Oblaten.
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960, lemma Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI).

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.