Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Dominicanessen van de H. Catharina van Siena

Paters & Nonnen

Deze congregatie staat ook wel bekend als de Dominicanessen van Voorschoten, maar in tegenstelling tot wat je op grond van die naam zou verwachten, is de congregatie niet daar ontstaan, maar in Rotterdam. De gezusters Lucia en Elisabeth Pinkers gingen daar samen wonen om voor kinderen te zorgen.

In 1836 werd hun samenleven omgezet in een communiteit van de Derde Orde van de Dominicanen, wat in 1841 werd omgezet in een kloosterlijke gemeenschap, in overleg met pastoor (en provinciaal der Dominicanen) Johannes Dominicus Raken (1798-1869). Lucia en Elisabeth werden zuster Catharina en zuster Columba.


Moeder Catharina Pastoor J.D. Raken

Voor de goede orde, de Dominicanen kennen drie takken: de Eerste Orde van paters, ook wel predikbroeders of predikheren genaamd; de Tweede Orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden; en de Derde Orde van leken die al rond 1220 is ontstaan. Hieruit ontwikkelde zich de kloosterlijke Derde Orde van Dominicanessen, waarvan onze congregatie van Dominicanessen van de H. Catharina van Siena dus deel uitmaakt.

In 1888 werd de vestiging in Voorschoten het moederhuis van de congregatie. In 1932 telde de congregatie 25 huizen, waarvan de meeste in Noord- en Zuid-Holland, maar dus ook enkele in Noord-Brabant. De Dominicanessen van Voorschoten houden zich bezig met onderwijs, bejaardenzorg, ziekenverpleging, maatschappelijk en pastoraal werk en missie- en ontwikkelingswerk. De zusters proberen contemplatief leven te verenigen met een werkzaam leven, zowel in Nederland als in de missie, die voornamelijk gericht is op de Nederlandse Antillen.

Daar werken sinds 1890 zusters in het onderwijs aan meisjes op de Bovenwindse eilanden. Zij begonnen met een school op Sint Maarten en bedienden een hospitaal op dat eiland. In het apostolisch vicariaat van Curaçao werkten zij in het onderwijs en opvoeding en gezondheidszorg.

In Noord-Brabant hadden de dominicanessen kloosters in:
- Baarle-Nassau, Sint Gerardusklooster en klooster O.L. Vrouw van Fatima;
- Sambeek, Sint CatharinakloosterSint Antoniusgesticht en Ludovicusklooster (Vrijthof);
- Ulicoten, Sint Bernardusklooster.

Buiten Noord-Brabant waren er kloosters op de Nederlandse Antillen, in Amsterdam, Apeldoorn, Bilthoven, Den Haag, Den Helder, Haastrecht, Leiden, Nijmegen, Reuver, Rotterdam, Schiedam en Tiel. Wereldwijd zijn er 161 actieve congregaties van dominicanessen met samen ruim 24.000 zusters.

Foto’s
Moeder Catharina (Lucia Pinkers). Bron: W. Nolet (samenst.), Katholiek Nederland, Encyclopaedie. Dl II, p. 258 (’s-Gravenhage, 1932).
Pastoor J.D. Raken. Bron: website familie Engelfriet.
Zusterkleding zoals die tussen 1841 en 1883 gedragen werd. Pop vervaardigd door Zuster Damiana t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Congregatie in 1991. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. AFBK-1A20693.
Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Siena. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. AFBK-1A20731.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Databank Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960, lemma Dominicanessen van de H Catharina van Siëna Voorschoten.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.