Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Meisjesinternaat O.L. Vrouw van Lourdes in Engelen

Internaten
Vroeger lag het meisjesonderwijs in Engelen voor een belangrijk deel in handen van de de Zusters van Jezus, Maria, Jozef (JMJ). Zij hadden daar een klooster met bewaarschool (voor kleuters), een lagere meisjesschool, waartoe ook de dorpskinderen toegang hadden en een ulo.

De leerlingen van de ulo (wellicht ook die van de lagere school?) verbleven op het pensionaat van de Zusters van JMJ aan de Graaf van Solmsweg, vlak naast de Lambertuskerk. In 1918 ging het om zo'n honderd kostschoolmeisjes en deze zogeheten 'pensionnaires' waren vaak afkomstig uit de meer welgestelde families.

De pensionnaires brachten een flink deel van hun jeugd door in een gesloten wereld. Tot op hoge leeftijd kwam je bijvoorbeeld maar heel weinig in aanraking met het andere geslacht en ook het contact met het thuisfront werd, omwille van een goede discipline en godsvrucht, tot een minimum beperkt.

Wat je in vroeger tijden leerde bij de zusters in Engelen blijkt uit hun wervingsfolders. Ouders konden hun dochters bij hen terecht voor lessen 'gewijde geschiedenis', lezen en schrijven, theoretisch en praktisch rekenen, boekhouden, Nederlands en Frans, de grondbeginselen der letterkunde, briefstijl, aardrijkskunde en 'vrouwelijke handwerken'. Voor wie dat nog niet genoeg was, bestond de mogelijkheid om Hoogduits en Engels te volgen.

In 1953 ging het pensionaat dicht. Het kloostercomplex kreeg een nieuwe bestemming als appartementencomplex.

Heb jij nog bij de zusters op school gezeten? Deel hieronder jouw herinneringen aan het internaatsleven.

Foto's

)
Kapel van klooster en internaat O.L. Vrouw van Lourdes (foto: coll. Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. 1A7396)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.