Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Sint-Petrusbasiliek in Boxmeer

RK kerken

De Sint-Petrusbasiliek in het centrum van Boxmeer staat op een plek waar al in de vierde eeuw een klein kerkje stond. In de loop van de twaalfde eeuw is het houten bouwsel vervangen door een stenen kerk.

Boxmeer 1944, de kerk in puin
Boxmeer 1944, de kerk in puin


In de vijftiende eeuw kwam in de plaats van de oorspronkelijke kerk een bakstenen gebouw met toren in de gotische stijl. Daaraan zijn in de zestiende eeuw aan de noord- en zuidzijde dwarsarmen gebouwd.

Boxmeer, Sint-Petrusbasiliek
Sint-Petrusbasiliek


De huidige kerk is niet de oorsponkelijke meer. In het najaar van 1944 hebben de Duitsers de toren opgeblazen, waardoor ook de kerk bijna volledig instortte. Begin jaren vijftig heeft architekt H. W. Valk (die daarna ook een nieuw gemeentehuis voor Boxmeer ontwierp) de kerk herbouwd. Het interieur bevat nog wel originele elementen uit de vroegere kerk, zoals het eikenhouten oksaal uit 1634, een marmeren grafmonument uit 1741 en een drietal klokken uit de vijftiende eeuw.

Boxmeer, De Vaart in 1924
De Vaart in 1924


In 2000 werd de Sint Petruskerk de achttiende kerk in Nederland die de eretitel basilica minor mocht gaan voeren. Dat is een eretitel die door de paus wordt toegekend. Aan die eretitel zijn enkele privileges verbonden. Die betreffen hoofdzakelijk het voeren van twee eretekenen. Het ene is het conopeum, een soort grote paraplu in de kleuren rood en goud.

Oorspronkelijk diende het conopeum om de priesters tijdens processies te beschutten tegen zon en regen. Het andere ereteken is het tintinnabulum, een staf met een bel, die vroeger werd gebruikt om de komst van de processie aan te kondigen.

Om voor verheffing tot basilica minor in aanmerking te komen, dient de kerk onder andere een eerbiedwaardige ouderdom, aanzienlijke grootte of bijzondere schoonheid te hebben en over voldoende geestelijken en toereikende inkomsten te beschikken voor de plechtige viering van de eucharistie. Een andere eis is dat de kerk een veel vereerd reliek bezit of een druk bezochte bedevaartplaats is. Dit laatste is natuurlijk in Boxmeer het geval.

Boxmeer, De schrijn van het H. Bloed
De schrijn van het H. Bloed


In de crypte onder de kerk vond rond 1400 het zogenaamde Bloedwonder plaats. Deze gebeurtenis maakte van Boxmeer een bedevaartplaats. Nog altijd trekt elk jaar op de tweede zondag na Pinksteren, de zogenaamde Vaartzondag, een processie door de straten van Boxmeer om het Bloedwonder te herdenken. De reliek van het H. Bloed wordt bewaard in een kostbare reliekschrijn, opgesteld in de Bloedkapel. Deze schrijn werd in 1656 geschonken door graaf Albert ter vervanging van de vroegere schrijn van 1482, destijds een geschenk van kanunnik Johannes van Meer. De huidige schrijn is gesmeed door Rhabanus Raab, stamvader van een bekend geslacht zilversmeden in Boxmeer.

Boxmeer, Het oksaal in de Petrusbasiliek
Het oksaal in de Petrusbasiliek


Dankzij het feit dat oksaal en orgel in de vorige kerk tegen de rechterzijbeuk stonden, zijn ze ontsnapt aan de verwoestende instorting van de toren in 1944. Het oksaal werd ontworpen door pastoor Peelen. Het werd in 1634 voltooid door Jan Werkens uit Venray. De kosten bedroegen destijds 3000 gulden, waarvan er 1000 waren toegezegd door graaf Albert. Pastoor Peelen vermeldt echter dat het ‘van betalinghe voorseyt en niet is gecommen’. Toch prijken de wapens van graaf Albert op het front en iets hoger, op het rugpositief, die van graaf Oswald en zijn vrouw. De karmeliet Benedictus Buns, musicus en componist (1642-1716), moet dankbaar van dit nieuwe orgel gebruik gemaakt hebben toen het in 1677 was geplaatst. Het was gebouwd door de Mechelse orgelmaker Blasius Bremser.

Het grafmonument aan de achtermuur is van graaf Oswald van den Bergh (gestorven 1712) en zijn gemalin Maria Leopoldina Catharina, gravin van Rittberg (gestorven 1718). Het classicistische gedenkteken werd uitgevoerd door de bekende J.B. Xavéry, die onder andere voor stadhouder Willem IV heeft gewerkt.

Foto: Fotostudio Jan Waarma, collectie BHIC BOX0922
Pastoor Haarhuis krijgt namens vereniging De Metworst een brood overhandigd. Achter hem v.l.n.r. Harry Broeren, Jan Nabbe en Jan Kelders. (Foto: Fotostudio Jan Waarma, collectie BHIC BOX0922)


Reageer hieronder en deel jouw herinneringen aan de kerk, het leven in de parochie en de geestelijken van toen. Zoals aan pastoor Lutger Thien, die in 1954 in de parochie werd ingehaald en deze samen met maar liefst drie kapelaans bediende: A.J.B. Verhamme, J.J.F. Collet en M.A. Hendriks. In de jaren zestig was H.J.G. Haarhuis pastoor van de Sint-Petrusbasiliek. Foto's zijn ook welkom en kunnen worden verzonden naar info@bhic.nl

8

Reacties (8)

arno peters zei op 4 februari 2011 om 00:26 uur

In de krypte die tijdens de afbraak van de kerk gevonden werd zijn de fundamenten te zien die bestaan uit het in Boxmeer gevonden oersteen. Dat is een ijzerrijk gesteente die gevonden wordt langs de Maas. Bij een bezoek aan de krypte kunt u de oersteen bekijken en zien dat dit een rood-bruine kleur heeft. Daardoor is de plaats waar het gevonden werd door de Romeinen "De Rode Landen" genoemd. De Romeinen kwamen rond het jaar 11 door Boxmeer waar zij eerst een weg hadden aangelegd. Deze weg bestaat dus in 2011 nog steeds en is dus nu 2000 jaar.

Henk Buijks, namens BHIC zei op 4 februari 2011 om 09:12 uur

Mogelijk komt die oersteen uit Sint-Hubert, Arno. Daar is buiten het dorp een plek waar dat spul gedolven werd. Op het pleintje bij de kerk staat nog een beeldje dat de ijzeroerwerker voorstelt. En in de middeleeuwse kerktoren van Sint-Hubert zijn ook enkele ijzeroerstenen verwerkt.

arno peters zei op 7 februari 2011 om 00:14 uur

Dat zou inderdaad kunnen maar volgens drs H.J. van Cuijk in zijn boek
"facetten uit de historie van de gemeente Boxmeer en haar 11 dorpen" pag. 30, zegt hij :"nog tot op de dag van vandaag stuit men bij het ploegen op deze ijzerhoudende broekstenen". referende aan de beschrijving van "Boxmeer mette Roede lande daerom geleegen" (acte 1 april 1366).

arno peters zei op 17 maart 2012 om 22:32 uur

Bij het afbreken van de kerk kwamen de slopers de resten tegen van lichamen van de Grafelijke familie van Boxmeer, die daar al eeuwen werden begraven. Er was een Grafkelder in de kerk.
De slopers hebben (met of zonder enig respect) de overblijfselen opgegraven en in een kuil achter het huidige "Juvenaat" herbegraven. In een massagraf. Een triest einde van een zeer befaamde familie...

arno peters zei op 17 maart 2012 om 22:52 uur

Er was een budget uitgetrokken voor het grafmonument voor Oswald. Daar bleek echter geld over te zijn waarmee het Rochuskapelletje gebouwd werd. Deze kapel werd opgericht omdat er op die plaats het beeldje aangespoeld was van de H.Rochus die voorheen op het Zand had gestaan maar door wateroverlast op die plek terecht kwam. Een uniek Barok kapelletje waarvan de bouwstijl in de verre omgeving niet terug te vinden is!

Lina van der Merwe zei op 1 november 2022 om 15:39 uur

Mijn moeder: Geboren; Johanna Theresia Maria Verdijk is in Zuid Afrika overleden op 25/09/2022. De Rooms-katholieke kerk hier in Pretoria, waar zij graag haar as in een nisje geplaatst wou hebben, heeft mij om een doopsertifikaat gevraagd. Ze is op 20/08/1925 in Boxmeer geboren. Ik neem aan dat ze in de Petrus Kerk in de Steenstraat kort na haar geboorte gedoopt is. Zou U dit op kunnen zoeken en aan mij een e-mail sturen?
Haar vader was Arnoldus Verdijk en haar moeder was Lina Verdijk-Martens

Lina van der Merwe zei op 1 november 2022 om 15:39 uur

Mijn moeder: Geboren; Johanna Theresia Maria Verdijk is in Zuid Afrika overleden op 25/09/2022. De Rooms-katholieke kerk hier in Pretoria, waar zij graag haar as in een nisje geplaatst wou hebben, heeft mij om een doopsertifikaat gevraagd. Ze is op 20/08/1925 in Boxmeer geboren. Ik neem aan dat ze in de Petrus Kerk in de Steenstraat kort na haar geboorte gedoopt is. Zou U dit op kunnen zoeken en aan mij een e-mail sturen?
Haar vader was Arnoldus Verdijk en haar moeder was Lina Verdijk-Martens

Norah zei op 1 november 2022 om 16:22 uur

Allereerst wel gecondoleerd met uw moeder.

Voor informatie kunt u ook terecht bij het Bisdom Den Bosch >>>
info@bisdomdenbosch.nl

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.