Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Steyl

Paters & Nonnen

Je zult maar getroffen worden door de sociale ellende, de lichamelijke en geestelijke verwaarlozing en de morele en geestelijke nood van kinderen en wezen uit de armste lagen van de bevolking in je stad. Dat gebeurde de jonge Duitse priester Eduard Michelis (1813-1855) in Sankt Mauritz bij Münster (D.).

Om daadwerkelijk te kunnen helpen, besloot hij een zustercongregatie te stichten, die aan arme wezen een tehuis en een opvoeding moest geven. Op 3 november 1842 werd de congregatie opgericht, met als eerste taak de zorg in een armenweeshuis in Sankt Mauritz.

Onder druk van de antiklerikale politiek in Duitsland, de zogenaamde Kulturkampf, moesten de zusters in 1876 uit Münster vertrekken en kwamen ze in Nederland, in Steyl (L) terecht. Ze stichtten er een pensionaat, waarin naast Duitse ook Nederlandse pensionaires werden aangenomen. In 1895 begon men op verzoek van Duitse emigranten met een missie in Brazilië.

De congregatie groeide en bloeide: in 1917 telde ze al 140 huizen en 1.850 zusters. Vanaf 1920 werd Nederland een zelfstandige provincie. Het moederhuis annex provincialaat werd in dat jaar in Steyl gevestigd, vandaar dat we het ook wel hebben over de Zusters van Steyl.


De ontwikkeling van het habijt van de Zusters van Steyl.

Van links naar rechts het habijt van een postulante, een postulante gekleed voor de eucharistie, en een postulante van na 1948.

Vanuit Steyl vertrokken de eerste vier zusters in 1934 naar de missie in Nederlandsch Indië. Ruim veertig zusters hebben daar gewerkt. In 1952 werd Indonesië een zelfstandige provincie. Het Nederlandse provincialaat werd in 1965 verplaatst naar Venlo en sinds 1994 wonen de zusters in Tegelen.


De ontwikkeling van het habijt van de Zusters van Steyl: de geprofeste zuster 1876-1913; 1913-1956; 1956-1968; 1968-1976.

De zusters werkten op den duur niet alleen in de opvang van weeskinderen, maar ook in de wijkverpleging, het onderwijs, internaten voor wees- en schipperskinderen en in de zorg voor zieken en bejaarden.

In Noord-Brabant had de congregatie maar één klooster, namelijk het Henricusgesticht in Lierop, daarbuiten waren de zusters actief in o.a. Apeldoorn, Arnhem, Bergharen, Blerick, Ottersum, Steyl en Venray. Buiten Nederland was de congregatie aanwezig in Brazilië, Centraal-Afrika, Indonesië en op Aruba.

Foto’s
Eduard Michelis (1813-1855). Bron: Website Zusters van Steyl.
De ontwikkeling van het habijt van de Zusters van Steyl. Bron: Website Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.
Wanroij, professie van Gertruda Maria Martina Nabuurs (1915-1981), midden, 1936. Rechts zuster Benedicte (Anna Theodora Nabuurs, 1897-1988) en links haar zus, zuster Margriet, Geertruida Maria Nabuurs (1901-1989). Origineel: Collectie Henk Nabuurs. Bron: BHIC, DCWAN-000011.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.

7

Reacties (7)

Arthur G.F. de Jong zei op 2 september 2021 om 02:05 uur

Even een opmerking,....volgens mij ligt Steyl in Limburg, en niet in Brabant. Bovendien zijn er meerdere verschillende congregaties met de naam Zusters van De Voorzienigheid, bv. 1e De hier bedoelde zusters van De Goddelijke Voorzienigheid van Steyl , 2e De zusters van De Voorzienigheid oorspronkelijk uit Amsterdam en tegenwoordig uit Heemstede die alleen boven de grote rivieren en in Indonesië en Suriname Brazilië actief waren, 3e De Belgische congregatie zusters van de zusters van De Voorzienigheid uit Bochelt. (B)

Norah zei op 2 september 2021 om 10:17 uur

Er staat ook aangegeven dat Steyl in Limburg ligt.

Lisette KuijperBHIC zei op 2 september 2021 om 16:20 uur

Dat klopt inderdaad helemaal. Bedankt voor jullie reacties, Arthur en Norah! We hebben deze orde beschreven op onze website omdat deze congregatie ook een klooster had in Brabant (Lierop) en we willen een zo compleet mogelijk beeld geven van alle kloosters en orden die er in Brabant te vinden zijn (geweest).

Arthur de Jong zei op 5 september 2021 om 06:54 uur

Met mijn opmerking dat Steyl in de provincie Limburg ligt wilde ik aangeven dat die plaats buiten het gebied van het Bhic ligt. Norah schijnt die opmerking niet helemaal te hebben begrepen, maar gelukkig heeft Lisette mijn opmerking op een positieve manier inhoudelijk beantwoord. Waarvoor dank.

Norah zei op 5 september 2021 om 11:20 uur

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig;), maar met deze zinsbouw was dit niet het geval...

Arthur de jong zei op 5 september 2021 om 14:27 uur

In dit geval is zelfs een half woord te veel

Norah zei op 6 september 2021 om 01:09 uur

Inderdaad.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.